06. Kultúrne a vzdelávacie aktivity múzeí

 

497

                                                     75

ABELOVSKÝ, Ján

Národný umelec Ladislav Čemický (1909) : K výstave z výberu diela rokov 1926-1948 v GPMB v Liptovskom Mikuláši (máj-jún 1989) a v SNG v Bratislave (október-decem / Ján Abelovský. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 56-59.

Čemický, Ladislav - (maliar slovenský 1909- - profily - výstavy umenia

498

                                                     91

ADAM, Ján

Sympózium Východoslovenské mestá / Ján Adam. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 2 (1990), s. 76-77.

mestá - Slovensko východné - dejiny - sympózium historiografické - Michalovce

499

                                                  73/76

ADAMČIAKOVÁ, Zlatica

Cesty európskej kultúry / Zlatica Adamčiaková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 52-53.

umenie výtvarné slovenské - umenie výtvarné belgické, nemecké, poľské - výstavy konfrontačné

500

                                                    069

BAČA, Róbert

Výstava "60 rokov Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a 55 rokov múzea / Róbert Bača. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 1 (1989), s. 61-62.

Balneologické múzeum Piešťany - založenie - výročie 60. - výročie 55. - činnosť - hodnotenie

501

                                                  73/76

BAKOŠOVÁ, Jindra

Výstava zo zbierok Českej poisťovne / Jindra Bakošová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 4 (1998), s. 33-34.

umenie výtvarné - výstavy - Galéria mesta Bratislavy

502

                                                 943.76

BAKOŠOVÁ, Jindra

Výstava "Bratislava v období baroka" / Jindra Bakošová. - Obr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 2 (1993), s. 38.

Bratislava - storočie 17.-18. - výstavy - Mestské múzeum Bratislava

503

                                                     75

BAKOŠOVÁ, Jindra

Portréty Márie Terézie a jej rodiny : K životnému výročiu významnej múzejníčky / Jindra Bakošová. - Fotogr. 1. : lit. 6. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 35-36.

maliarstvo - portréty - Mária Terézia (tematika) - výstavy - Slovenské národné múzeum Historické múzeum Bratislava

504

                                                745/749

BALÁŽOVÁ, Eva

K výstave súčasnej textilnej tvorby na Východnom Slovensku / Eva Balážová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 3 (1987), s. 66-68.

umenie výtvarné - umenie výtvarné textilné - výstavy - východoslovenský kraj - Východoslovenská galéria Košice

505

                                                     76

BALÁŽOVÁ, Eva

O výstave knižnej ilustrácie na východnom Slovensku / Eva Balážová. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 4 (1986), s. 66-67.

ilustrácie knižné - výstavy - Východoslovenská galéria Košice - hodnotenie

506

                                                     75

BALÁŽOVÁ, Eva

O výstave diel Juraja Collinásyho vo Východoslovenskej galérii / Eva Balážová. - Obr. 2. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 2 (1986), s. 49-51.

Collinásy, Juraj - tvorba umelecká - Východoslovenská galéria Košice - výstavy

507

                                                     75

BALÁŽOVÁ, Eva

Výstava diel akademického maliara Štefana Bubána / Eva Balážová. - Obr. 1. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 2 (1986), s. 51-53.

Bubán, Štefan - tvorba umelecká - výstavy - Košice

508

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 43.

múzeá  - galérie  - Slovensko - činnosť výstavná

509                                             7.091.4

BÁRDIOVÁ, Marianna

Múzejná prezentácia trochu inak / Marianna Bárdiová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 44.

Dni európskej kultúry Karlsruhe - Dni slovenskej kultúry

510

                                                     77

BELEŠOVÁ, Jana

Výstava holografie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach / Jana Belešová. - Obr. 1. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 2 (1986), s. 59-61.

holografia - Slovensko - výstavy - Slovenské technické múzeum Košice

511

                                                 78.071

BELKO, J.

Oslavy 120. výročia a narodenia Viliama Figuša Bystrého / J. Belko. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 3 (1995), s. 48.

hudba - oslavy spomienkové

512

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 3 (1995), s. 43-44.

múzeá - galérie  - činnosť výstavná - Slovensko

513                                               554.1

BELLA, Pavel

Výstava Jaskyne na Slovensku / Pavel Bella. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 3 (1995), s. 42.

kras - jaskyne - výstavy - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš

514

                                                    621

BERNÁT, Jozef - SCHMIDT, Juraj

Výstava "100 rokov tradície strojárskej výroby n.p. ZŤS v Košiciach / Jozef Bernát, Juraj Schmidt. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 3 (1987), s. 65-66.

výroba strojárska - dejiny - ZŤS, n.p. Košice - výstavy - Slovenské technické múzeum Košice

515

                                                    069

BEVILAGUA, Oľga

MDM'90 v Žitnoostrovskom múzeu / Oľga Bevilagua. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 4 (1990), s. 73.

Medzinárodný deň múzeí - podujatia - Žitnoostrovské múzeum Dunajská Streda

516

                                                    929

BLAŽEKOVÁ, Iveta

Stodolovci / Iveta Blažeková. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 1 (1997), s. 36-37.

Stodolovci (rod) - výstavy - Literárnohistorické múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš

517

                                                    069

BLAŽEKOVÁ, Iveta

Čo (ne)odniesol čas / Iveta Blažeková. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 1 (1999), s. 33-34.

zbierky múzejné - výstavy - Literárnohistorické múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš

518

                                                  73/76

BODNÁROVÁ, Jana

Výstava skupiny 56 Wales / Jana Bodnárová. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 3 (1987), s. 61-62.

umenie výtvarné waleské - 56 Group Wales (skupiny výtvarná) - výstavy - Československá socialistická republika

519

                                                     75

BODNÁROVÁ, Jana

O výstave Andreja Doboša / Jana Bodnárová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 2 (1987), s. 60-62.

Doboš, Andrej (maliar a grafik slovenský 1911-  - tvorba umelecká - výstavy - Galéria výtvarného umenia Prešov

520

BODNÁROVÁ, Jana

O výstave Andreja Doboša / Jana Bodnárová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 2 (1987), s. 60-62.

 

521

                                                    730

BODNÁROVÁ, Jana

Umenie založené na potrebe mýtu / Jana Bodnárová. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 63-64.

Bartusz, Juraj - (sochár slovenský 1933- - tvorba umelecká - výstavy - Košice

522

                                                    730

BODNÁROVÁ, Jana

Výstava mladého etiópskeho sochára v Bardejovských kúpeľoch / Jana Bodnárová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 4 (1987), s. 68-69.

Yaschewawork, Assef (sochár etiópsky 1959-  - výstavy - Bardejovské kúpele

523

                                                  73/76

BODNÁROVÁ, Jana

Výtvarná paralela Dní experimentálneho divadla v Prešove / Jana Bodnárová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 1 (1988), s. 64-66.

umenie výtvarné - divadlo - výstavy - Ukrajinské národné divadlo Prešov - hodnotenie

524

                                                  73/76

BODNÁROVÁ, Jana

Výstava mladých výtvarníkov v Košiciach / Jana Bodnárová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 1 (1989), s. 66-67.

umenie výtvarné moderné slovenské - Výstavná sieň Zväzu slovenských výtvarných umelcov Košice

525

                                                    792

BORGUĽOVÁ, Jana

Výstava Divadlo srdca / Jana Borguľová. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 4 (1990), s. 61.

divadlo - výstavy - Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica

526

                                                 808.54

BOROVSKÝ, Štefan

Výstava Sláva slova k 200. výročiu vydania gramatiky Antona Bernoláka / Štefan Borovský. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 4 (1990), s. 60-61.

gramatika slovenská - výročie 200. - vydanie - výstavy - Mestské múzeum Bratislava

527

                                                    904

BOŤANSKÁ, E.

Zbrane minulosti / E. Boťanská. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 3 (1996), s. 31.

zbrane historické - Vlastivedné múzeum Galanta - výstavy

528

                                               655.1/.3

BOVAN, Marián

Obrazy z dávneho i moderného sveta kníh / Marián Bovan. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 3 (1995), s. 40.

knihárstvo - kníhtlačiarstvo - dejiny - výstavy - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

529

                                                    069

BRUNOVSKÝ, Ferdinand

Medzinárodný deň múzeí 1989 v Trenčianskom múzeu / Ferdinand Brunovský. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 79.

Trenčianske múzeum Trenčín - Medzinárodný deň múzeí - priebeh

530

                                                    549

BŘEZINOVÁ, Drahomíra

Výstava Drahý kámen a šperk / Drahomíra Březinová. - Fotogr. 4. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 4 (1990), s. 49-53.

kamene drahé - šperky - výstavy - Národné múzeum Praha

531

                                                    549

BŘEZINOVÁ, Drahomíra

Výstava "Nejvzácnejší drahé kameny ze sbírek Národního muzea v Praze" / Drahomíra Březinová. - Fotogr. 4. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 53-55.

kamene drahé - zbierky - Národéí múzeum Praha - výstavy

532

                                                     55

BŘEZINOVÁ, Drahomíra

Geologie v obrazech / Drahomíra Březinová. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 2 (1989), s. 81.

geológia - dokumenty geologické - výstavy - Praha

533

                                              282:061.4

BUGANOVÁ, Klaudia

Pozvanie na púť v minulosti / Klaudia Buganová. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 2 (2000), s. 40-41.

púte - výstavy - Východoslovenské múzeum Košice

534

                                                    904

CINTULOVÁ, Erika

Výstava Meštiansky odev v minulosti / Erika Cintulová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 4 (1995), s. 39.

odev meštiansky - Spiš - výstavy - Múzeum Kežmarok

535

                                               77:061.4

CINTULOVÁ, Erika

Výstava Fotoateliéry v Kežmarku / Erika Cintulová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 4 (2000), s. 39-40.

výstavy fotografií - Múzeum Kežmarok

536

                                          73/76:745/749

CZINTELOVÁ, Angela

Výstava "Pracoviská ľudových majstrov" / Angela Czintelová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 2 (1987), s. 74-75.

remeslá ľudové - výroba ľudová - výstavy - Banícke múzeum Rožňava

537

                                                 943.76

ČAMBÁLOVÁ, Daniela

200. výročie založenia Slovenského učeného tovarišstva / Daniela Čambálová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 2 (1993), s. 43.

Slovenské učené tovarišstvo - založenie - výročie 200. - podujatie spomienkové

538

                                                 82:929

ČAMBÁLOVÁ, Daniela

Západoslovenské múzeum predstavuje: C.A. Radványi / Daniela Čambálová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 53-54.

Radványi, Celestín Anton -(spisovateľ, novinár a ilustrátor slovenský 1911-1978) - život a dielo - semináre - Západoslovenské múzeum Trnava

539

                                                     76

ČELKOVÁ, Mária

Výber z tvorby Miluše a Vladimíra Oravcovcov / Mária Čelková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 1 (1988), s. 69-70.

Oravcová, Miluše - (grafička a ilustrátorka česká 1955-  - Oravec, Vladimír - (keramikár a sochár slovenský 1952- - výstavy - Banská Štiavnica

540

                                                     75

ČELKOVÁ, Mária

Obraz Banskej Štiavnice v minulosti a prítomnosti / Mária Čelková. - Fotogr. 4. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 4 (1987), s. 61-65.

umenie výtvarné - výstavy - Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

541

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 1 (1997), s. 41-42.

 múzeá - galérie  - Slovensko - činnosť výstavná

542                                              943.92

ČELKOVÁ, Mária

"Jeho cisársky majestát prichádza..." / Mária Čelková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 4 (1994), s. 35.

Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica - Banská Bystrica - návštevy cisárske - zbierky muzeálne - výstavy - Bratislava - Múzeum mincí a medailí  Kremnica - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

543

                                                     75

ČELKOVÁ, Mária

Jubilejná výstava Štefana Pruknera / Mária Čelková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 1 (1997), s. 37.

Prukner, Štefan -(maliar slovenský 1931- - výstavy - Galéria Jozefa Kollára Banská Štiavnica

544

                                                    730

ČELKOVÁ, Mária

III. trienále drobnej plastiky a kresby / Mária Čelková. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 4 (1991), s. 60-60.

plastiky drobné - kresby - III. trienále drobnej plastiky a kresby  - Banská Štiavnica

545

                                                    284

ČELKOVÁ, Mária

Evanjelici v Banskej Štiavnici / Mária Čelková. - Fotogr. 2. : lit. 6. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 2 (1997), s. 41-42.

evanjelická a.v. cirkev - výstavy - Banská Štiavnica

546

                                                     75

ČELKOVÁ, Mária

Jubilejná výstava národného umelca Jozefa Kollára / Mária Čelková. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 3 (1989), s. 49-50.

Kollár, Jozef - (maliar slovenský 1899-1982) - tvorba umelecká - výstavy

547

                                                  73/76

ČELKOVÁ, Mária

Návraty výtvarných umelcov do Banskej Štiavnice / Mária Čelková. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 1 (1987), s. 47-49.

umenie výtvarné slovenské - Banská Štiavnica - výstavy

548

                                                    069

ČELKOVÁ, Mária

Galéria národného umelca Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici / Mária Čelková. - Fotogr. 7. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 4 (1990), s. 63-67.

Galéria Jozefa Kollára Banská Štiavnica - založenie

549

                                                741/744

ČELKOVÁ, Mária

Umelecké remeslá v Banskej Štiavnici / Mária Čelková. - Lit. 5. : obr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 38-39.

remeslá umelecké - storočie 17.- 20. - Banská Štiavnica - výstavy - Galéria J. Kollára Banská Štiavnica

550

                                                  73/76

ČELKOVÁ, Mária

II. trienále drobnej plastiky a kresby v Banskej Štiavnici / Mária Čelková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 1 (1989), s. 62-63.

plastika - kresba - storočie 20. - Slovensko - motívy banícke - výstavy - Galéria Jozefa Kollára Banská Štiavnica

551

                                                    730

ČELKOVÁ, Mária

Sochy a medaily Vojtecha Remeňa - druhé stretnutie / Mária Čelková. - Obr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 3 (1993), s. 40.

Remeň, Vojtech - (sochár slovenský 1928- - tvorba umelecká - výstavy - Galéria J. Kollára Banská Štiavnica - informácie

552

                                                    069

ČERVENÁKOVÁ, Katarína

Banskobystrickí múzejníci k svojmu sviatku / Katarína Červenáková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 76.

Medzinárodný deň múzeí - Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica - podujatia

553

                                                    069

ČÍŽ, Marián

O spolupráci európskych poľovníckych múzeí / Marián Číž. - Obr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 2 (1993), s. 43.

múzeá poľovnícke - Európa - stretnutie medzinárodné - Múzeum Antol

554

                                                  639.1

ČÍŽ, Marián

Poľovníctvo a ekológia / Marián Číž. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 39-40.

poľovníctvo - ekológia - výstavy - Múzeum Antol

555

                                                    069

ČÍŽ, Marián

Rozprávkový les v Antole / Marián Číž. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 45.

Múzeum Antol - podujatia pre deti - informácie

556

                                                    069

ČÍŽ, Marián

Dve výstavy s poľovníckou tematikou / Marián Číž. - Obr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 1 (1993), s. 38.

Múzeum Antol - činnosť expozičná - informácie - poľovníctvo

557

                                                    623

ČÍŽ, Marián

Lovecké zbrane 16.-20. storočia / Marián Číž. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 1 (1993), s. 35-36.

zbrane lovecké - storočie 16.-20. - výstavy - Múzeum Antol - informácie

558

                                                    639

ČÍŽ, Marián

Dnis Sv. Huberta / Marián Číž. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 54-55.

poľovníctvo - rybárstvo - Dni Sv. Huberta - Múzeum Antol

559

                                                  73/76

ČÍŽ, Marián

Farebný park Kysuckej galérie / Marián Číž. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 54-55.

umenie výtvarné - deti - Kysucká galéria Čadca

560

                                                  591.3

ČÍŽ, Marián

Mláďatá / Marián Číž. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 4 (1994), s. 33.

živočíchy - mláďatá - výstavy - Múzeum Antol

561

                                                    739

D.Č.S.

Z dejín lovu a poľovania / D.Č.S. . - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 2 (1989), s. 62-63.

zbrane lovecké - zbrane historické - storočie 13.-20. - výstavy - Východoslovenské múzeum Košice

562

                                                     77

DAMJANOV, Krasimír - NOCIAROVÁ, Dita

Dve výstavy Novohradského múzea v Lučenci / Krasimír Damjanov, Dita Nociarová. - Fotogr. 4. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 1 (1990), s. 60-61.

umenie secesné - umenie užité - Slovensko - výstavy - Novohradské múzeum Lučenec

563

                                                    730

Zvolenské múzeum vystavovalo barokové plastiky. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 73.

plastiky barokové - zbierky múzejné umelecké - výstavy - Vlastivedné múzeum Zvolen

564                                                  39

DANO, Ján

Výstava Ľudová kultúra zaniknutej obce Mochovce / Ján Dano. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 4 (1986), s. 72.

kultúra ľudová - Mochovce - zbierky - výstavy - Tekovské múzeum Levice

565

                                                     75

DANO, Ján

Výstavná aktivita Tekovského múzea v Leviciach / Ján Dano. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 2 (1989), s. 61.

maľby na skle ľudové - plastika drevená - storočie 19.-20. - výstavy - Tekovské múzeum Levice

566

                                                    391

DANO, Ján

Ľudový odev v Tekovskej župe / Ján Dano. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 4 (1998), s. 34.

odev ľudový - výstavy - Tekov - Tekovské múzeum Levice

567

                                                    069

DANO, Ján

Výstava pôda a človek / Ján Dano. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 4 (1987), s. 60.

poľnohospodárstvo - dejiny - výstavy - Tekovské múzeum Levice

568

                                                  73/76

DANO, Ján

Umelecké výstavy za obdobie rokov 1984-1989 v Tekovskom múzeu v Leviciach / Ján Dano. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 74.

umenie výtvarné slovenské - výstavy - Tekovské múzeum Levice

569

                                                741/744

DANTEROVÁ, Izabela

Vyrezávané medovníkové formy / Izabela Danterová. - Obr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 42.

remeslá ľudové - formy medovníkové - výstavy - Vlastivedné múzeum Galanta

570

                                                745/749

DANTEROVÁ, Izabela

Drevorezbárske umenie južného Slovenska / Izabela Danterová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 1 (1994), s. 40.

remeslá ľudové - drevorezbárske umenie - Vlastivedné múzeum Galanta - informácie

571

                                                     58

DAVID, Stanislav

Botanické práce Kupčokovců / Stanislav David. - Lit. 20. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 15-16.

Kupčok, Samuel -(botanik a národovec slovenský 1850-1914) - práce botanické - Kupčok, Samuel Teodor - (botanik a lekár slovenský 1879-1967)

572

                                                    902

DEMETEROVÁ, Soňa

Výstava  "Pyramídy na Slovensku" / Soňa Demeterová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 4 (1990), s. 57-59.

pyramídy - dejiny - Slovensko - pochovávanie mohylové

573

                                                     58

DÍTĚ, Daniel - URBANOVÁ, Kristína

Ohrozená krása orchideí / Daniel Dítě, Kristína Urbanová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 2 (1999), s. 41.

rastliny okrasné - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš - výstavy

574

                                                    908

DOMARACKÁ, Júlia

Výstava v Jarovciach : Zo zbierok Dokumentačného centra chorvátskej kultúry SNM-Historického múzea / Júlia Domaracká. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 4 (1998), s. 36-37.

Chorváti - Jarovce - výstavy

575

                                                     39

DOMARACKÁ, Júlia

Ľudové hračky v Bibiane / Júlia Domaracká. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 61.

hračky ľudové - materiál textilný  - materiál drevený - výstavy - Bibiana Bratislava

576

                                                    903

DRAHOŠOVÁ, Eva

Dve výstavy SNM - Archeologického múzea v Bratislave / Eva Drahošová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 3 (13.11.2003), s. 39.

šperky - ozdoby - nálezy archeologické - Slovensko - výstavy - Záhorské múzeum Skalica - umenie výtvarné egyptské - Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum Bratislava

577

                                                  061.4

DRAHOŠOVÁ, Eva

Výstavy v Tekovskom múzeu v Leviciach v roku 2000 / Eva Drahošová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 4 (2000), s. 38-39.

činnosť výstavná - Tekovské múzeum Levice

578

                                              069:061.4

DRAHOŠOVÁ, Eva

Medzinárodný deň múzeí v Tekovskom múzeu v Leviciach / Eva Drahošová. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 3 (2000), s. 30.

Medzinárodný deň múzeí - Tekovské múzeum Levice - činnosť výstavná

579

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 2 (2000), s. 43.

múzeá  - galérie  - Slovensko - činnosť výstavná

580                                           738:061.4

DRUGOVÁ, Zuzana

Výstava majoliky Júliusa Fila / Zuzana Drugová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 4 (2000), s. 40.

majolika - výstavy keramiky - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

581

                                                     76

DUBRAVSKÝ, Viliam

Jedenáste Bienále ilustrácií Bratislava - BIB 87 / Viliam Dubravský. - Fotogr. 6. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 1 (1988), s. 57-62.

Bienále ilustrácií Bratislava 1987 - výstavy - hodnotenie

582

                                                     76

DUBRAVSKÝ, Viliam

Za mier a sociálny pokrok : Angažovanosť politického plagátu / Viliam Dubravský. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 4 (1987), s. 67-68.

plagát politický - výstavy - Slovenská národná galéria Bratislava

583

                                                     75

DUBRAVSKÝ, Viliam

Albín Brunovský / Viliam Dubravský. - Obr. 3. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 2 (1986), s. 46-49.

tvorba umelecká - výstavy - Galéria hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislava - Brunovský, Albín

584

                                                     77

ĎURIANOVÁ, Mária

Fotografie z ciest Coburgovcov / Mária Ďurianová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 1 (1999), s. 36.

fotografia - Coburgovci (rod) - Múzeum Svätý Anton - výstavy

585

                                                    069

ĎURICOVÁ, Jana

Medzinárodný deň múzeí v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach / Jana Ďuricová. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 77.

Slovenské technické múzeum Košice - Medzinárodný deň múzeí - priebeh

586

                                              502:061.4

ĎURIŠOVÁ, Anna - NELIŠEROVÁ, Eva

Tvary neživej prírody - dotykom a pohľadom / Anna Ďurišová, Eva Nelišerová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 3 (2000), s. 34-35.

príroda neživá - výstavy - Slovenské národné múzeum Prírodovedné múzeum Bratislava

587

                                               56:061.4

ĎURIŠOVÁ, Anna

Výstava Prehistória Podunajska / Anna Ďurišová. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 4 (2000), s. 36-37.

Podunajsko - prehistória - výstavy - Slovenské národné múzeum Bratislava

588

                                                     55

ĎURIŠOVÁ, Anna - NELIŠEROVÁ, Eva

"Dionýz Štúr (1827-1893) významný slovenský geológ" : (seminár a výstava) / Anna Ďurišová, Eva Nelišerová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 2 (1994)

Štúr, Dionýz -(geológ a prírodovedec slovenský 1827-1893) - život a dielo - slávnosť spomienková - Bratislava - informácie

589

                                                     77

K 150. výročiu vyhlásenia objavu fotografie. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 2 (1988), s. 83.

fotografia - vynález fotografie - výročie 150. - podujatia

590                                                 392

E. K.

Deti v minulosti / E. K. . - Obr. 1. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 3 (1986), s. 61-62.

deti - výstavy - Slovenské národné múzeum Martin

591

                                                    069

E. K.

Spomienka na významné výročia slovenského muzejníctva / E. K. . In: Múzeum. - Roč. 33, č. 4 (1988), s. 77.

múzejníctvo slovenské - spomienka - výročia kultúrne

592

                                                  73/76

E. K.

Portréty 18.a 19. storočia zo zbierok martinských múzeí / E. K. . - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 1 (1989), s. 60.

umenie výtvarné slovenské - portréty - storočie 18.a 19. - zbierky umelecko-historické - výstavy - Turčianska galéria Martin

593

                                                 82:929

E. K.

Spomienka na manželov Jeršovovcov / E. K. . In: Múzeum. - Roč. 33, č. 3 (1988), s. 89-90.

Jeršov, Vladimír Jonovič - (učiteľ hudby a jazykov 1894-1968) - Jeršová-Opočenská, Mária - (arcehologička slovenská ) - spomienka

594

                                                 82:929

E. K.

Spomienkový večer pri príležitosti 50. výročia úmrtia Karola Antona Medveckého / E. K. . In: Múzeum. - Roč. 33, č. 2 (1988), s. 83-84.

Medvecký, Karol Anton - (historik a  múzejník slovenský 1875-1937) - výročie úmrtia 50. - podujatie spomienkové

595

                                                    549

E. N. - O. M.

Výstava "Drahé kamene Uralu" / E. N. , O. M. . - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 2 (1994), s. 41.

minerály - drahokamy - Ural - výstavy - Slovenské národné múzeum Prírodovedné múzeum Bratislava

596

                                                 943.76

E.O.

Múzeum revolučnej tlače Klementa Gottwalda z Vrútok vystavovalo v Gothe / E.O. . - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 66-67.

tlač slovenská - hnutie robotnícke slovenské - dejiny - zbierky múzejné - výstavy - Múzeum revolučnej tlače Klementa Gottwalda Vrútky

597

                                                    719

EGYHÁZY-JUROVSKÁ, Beata

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v roku 1998 na Slovensku / Beata Egyházy-Jurovská. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 4 (1998), s. 24.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 1998 - Slovensko - správy

598

                                                    069

EGYHÁZY-JUROVSKÁ, Beata

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v roku 1996 na Slovensku / Beata Egyházy-Jurovská. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 1 (1997), s. 32-33.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 1996 - Slovensko - informácie

599

                                                    069

EGYHÁZY-JUROVSKÁ, Beata

Nové výstavy v Archeologickom múzeu SNM v Bratislave / Beata Egyházy-Jurovská. - Obr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 1 (1993), s. 36.

Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum Bratislava - výstavy - informácie

600

                                                    069

Mládež v prírodovednej praxi Stredoslovenského múzea. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 1 (1997), s. 6-7.

Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica - vedy prírodné - práca s mládežou - referát

601                                                 069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 3 (1998), s. 42.

múzeá  - galérie  - Slovensko - činnosť výstavná

602                                                 069

EGYHÁZY-JUROVSKÁ, Beata

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 1999 na Slovensku / Beata Egyházy-Jurovská. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 4 (1999), s. 30.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 1999 - Slovensko - podujatia - informácie

603

                                                    904

F. K.

Výstava svietidlá v minulosti Bratislavy / F. K. . In: Múzeum. - Roč. 32, č. 3 (1987), s. 59-60.

pamiatky technické - svietidlá - výstavy - Mestské múzeum Bratislava - Bratislava

604

                                                    069

FERKLOVÁ, Daša

Medzinárodný deň múzeí v Etnografickom ústave Slovenského národného múzea v Martine / Daša Ferklová. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 3 (1986), s. 78.

Medzinárodný deň múzeí - program - Etnografický ústav Slovenského národného múzea Martin

605

                                                    069

FERKLOVÁ, Daša

Oslavy Medzinárodného dňa múzeí a galérií v Slovenskom národnom múzeu Národopisnom múzeu v Martine / Daša Ferklová. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 78.

Slovenské národné múzeum Národopisné múzeum Martin - Medzinárodný deň múzeí - priebeh

606

                                                     77

FERKLOVÁ, Daša

Ludvík Baran - cykly / Daša Ferklová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 1 (1997), s. 37-38.

výstavy - Slovenské národné múzeum Etnografické múzeum Martin - fotografia

607

                                                    904

FIALA, Anton

Výstava Korunovácie v Bratislave / Anton Fiala. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 4 (1999), s. 43-44.

korunovácie - Bratislava - výstavy - Mestské múzeum Bratislava

608

                                                     39

FIGUROVÁ, Tatiana

K téme výstavy Ľudové kožušníctvo na Podpoľaní / Tatiana Figurová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 4 (1999), s. 37-38.

remeslá ľudové - kožušníctvo - výstavy - Podpolianske múzeum Detva

609

                                                     75

FIGUROVÁ, Tatiana

Detva v akvareloch Jaroslava Augustu / Tatiana Figurová. - Fotogr. 1. : lit. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 1 (14.11.2003), s. 41-42.

Detva - akvarely - Podpolianske múzeum Detva - výstavy

610

                                                    391

FRANCOVÁ, Zuzana

K výstave "Šperk národov" v muzeobuse / Zuzana Francová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 42-43.

šperky - zbierky - Národopisné múzeum, Viedeň - výstavy - Bratislava - Banská Bystrica - Košice

611

                                                    730

FRANCOVÁ, Zuzana

K výstave "Sochárstvo 16.-18. storočia na Slovensku / Zuzana Francová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 71-73.

sochárstvo slovenské - storočie 16.- 18. - zbierky múzejné umelecké - výstavy - Historické múzeum Slovenské národné múzeum Bratislava - Bratislavský hrad

612

                                                  73/76

FRANCOVÁ, Zuzana

K výstave "Sakrálne umenie na Slovensku" / Zuzana Francová. - Obr. 7. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 2 (1993), s. 36-37.

umenie výtvarné sakrálne - storočie 14.-19. - výstavy - Slovenské národné múzeum Historické múzeum Bratislava

613

                                                    940

FRANCOVÁ, Zuzana

Seminár Mestského múzea v Bratislave - Spolky a meštianska spoločnosť v stredoeurópskom regióne v období 1848-1918 / Zuzana Francová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 3 (1998), s. 35-36.

spolky - spoločnosť meštianska - Európa stredná  - dejiny - semináre - Mestské múzeum Bratislava

614

                                                  73/76

FRANCOVÁ, Zuzana

K výstave "Svätci v strednej Európe" / Zuzana Francová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 1 (1994), s. 35.

umenie výtvarné európske - barok - Rok stredoeurópskeho baroka - portréty svätcov - výstavy - Slovenská národná galéria Bratislava

615

                                                    904

FRANCOVÁ, Zuzana

K výstave "Historické sklo na Slovensku" / Zuzana Francová. - Fotogr. 8. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 3 (1990), s. 62-64.

sklo historické - storočie 8.-19. - Slovensko - výstavy - Bratislava

616

                                                    069

Z činnost múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 2 (14.11.2003), s. 38-39.

múzeá nové - galérie regionálne - činnosť výstavná - Slovensko

617                                                 069

G.CH.

Z histórie Topoľčian / G.CH. . In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 41.

Vlastivedné múzeum Topoľčany - história - výstavy - Topoľčany

618

                                                    069

GAÁLOVÁ, Ida

I. múzejný salón Podunajska / Ida Gaálová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 4 (1999), s. 36-37.

činnosť výstavná - Podunajské múzeum Komárno - Podunajsko

619

                                                    069

GABÁNI, Martin

Tridsať rokov výstavnej činnosti Galérie výtvarného umenia v Prešove / Martin Gabáni. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 4 (1987), s. 49-52.

Galéria výtvarného umenia Prešov - činnosť výstavná - dejiny

620

                                                741/744

GAJDOŠ, Milan

Výstava o remeslách a cechoch vo Zvolene / Milan Gajdoš. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 3 (1992), s. 35-36.

remeslá - cechy - storočie 14.-19. - Zvolen - výstavy - Vlastivedné múzeum Zvolen

621

                                                     39

GAJDOŠ, Milan

Vianoce kedysi a dnes / Milan Gajdoš. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 2 (1993), s. 40.

Vlastivedné múzeum Zvolen - činnosť výstavná - informácie

622

                                                 943.76

GAJDOŠ, Milan

Povstalecké pancierové vlaky / Milan Gajdoš. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 4 (1994), s. 34.

Slovenské národné povstanie 1944 - vlaky pancierové - výstavy - Vlastivedné múzeum Zvolen

623

                                                 930.85

GAJDOŠ, Milan

Pri príležitosti 170.výročia narodenia Ľudovíta Štúra / Milan Gajdoš. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 1 (1986), s. 76.

Štúr, Ľudovít - život a dielo - semináre - Zvolen

624

                                                    929

GAJDOŠ, Milan

Symboly / Milan Gajdoš. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 2 (1994), s. 38-39.

erby - pečate - zástavy - výstavy - Vlastivedné múzeum Zvolen - informácie

625

                                                 930.25

GAJDOŠ, Milan

Starostlivosť o obecné kronikárstvo / Milan Gajdoš. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 2 (1990), s. 77.

kronikárstvo obecné - kronikári - pomoc metodická - Vlastivedné múzeum Zvolen

626

                                                    904

GAJDOŠ, Milan

Výstava Inter armas... vo Zvolene / Milan Gajdoš. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 4 (1992), s. 44.

zbrane historické - výstavy - Vlastivedné múzeum Zvolen

627

                                                    749

GALVÁNEK, Juraj

Prečo je Bystrica Banská? / Juraj Galvánek. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 4 (1994), s. 31.

mineralógia - Banská Bystrica - výstavy - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

628

                                                    902

GAŠAJ, Dárius

Poklady doby bronzovej z územia boršodsko-abovsko-zemplínskej župy / Dárius Gašaj. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 3 (1991), s. 51.

industria bronzová - doba bronzová - nálezy archeologické - Maďarsko - Slovensko východné - výstavy - Východoslovenské múzeum Košice

629

                                                  398.3

GAZDÍKOVÁ, Alžbeta

Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy... / Alžbeta Gazdíková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 3 (1991), s. 63-64.

zvyky ľudové - fašiangy - sprievody fašiangové - Martin

630

                                                    069

GÉCZYOVÁ, Iveta

Z kultúrnovýchovnej činnosti Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi / Iveta Géczyová. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 4 (1988), s. 75.

Hornonitrianske múzeum Prievidza - činnosť kultúrnovýchovná

631

                                                    069

Medzinárodný deň múzeí 1988 v niektorých slovenských múzeách. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 4 (1988), s. 67-70.

Medzinárodný deň múzeí 1988 - Slovensko - múzeá

632                                           069:061.4

GÉCZYOVÁ, Iveta - KERATOVÁ, Katarína

Výstava Stopy tisícročí v múzeu / Iveta Géczyová, Katarína Keratová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 2 (2000), s. 37.

zbierky múzejné - výstavy - Hornonitrianske múzeum Prievidza

633

                                                    069

GELLENOVÁ, K.

Tri výstavy v Tekovskom múzeu / K. Gellenová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 2 (1993), s. 39.

Tekovské múzeum Levice - činnosť výstavná - informácie

634

                                                     76

GELLENOVÁ, K.

Dva výstavy Tekovského múzea / K. Gellenová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 3 (1992), s. 41-42.

Tekovské múzeum Levice - založenie - výročie 65. - činnosť výstavná - exlibrisy poľské - exlibrisy maďarské - exlibrisy japonské

635

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 4 (1998), s. 37-38.

múzeá  - galérie  - činnosť výstavná - Slovensko

636                                                 069

GORELČÍKOVÁ, Ľubica

Múzeá na výstave Slovakiatour 99 / Ľubica Gorelčíková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 1 (1999), s. 27-28.

múzeá  - Slovakiatour 99 - výstavy - informácie

637

                                                    069

GREGOROVÁ, A.

Miesto osláv významných výročí roku 1989 v práci múzeí / A. Gregorová. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 1 (1989), s. 88.

múzeá  - galérie  - podujatia politické kultúrne - programy

638

                                                    069

GREGOROVÁ, A.

Nápad hodný nasledovania / A. Gregorová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 79.

Múzeum Ľudovíta Štúra Modra - Medzinárodný deň múzeí - priebeh

639

                                                  73/76

GROŠKO, Imrich

K problematike výstavnej činnosti na východnom Slovensku v minulosti II. / Imrich Groško. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 3 (1987), s. 40-48.

Slovensko východné - umenie výtvarné - výstavy - dejiny

640

                                                     75

GROŠKO, Imrich

Jozef Majkut - výber z diela / Imrich Groško. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 3 (1987), s. 70.

Majkut, Jozef - ( maliar a pedagóg slovenský 1909-1963) - tvorba umelecká - výstavy - Východoslovenská galéria Košice

641

                                                  73/76

GROŠKO, Imrich

O výstavnej činnosti na východnom Slovensku v minulosti (I.) / Imrich Groško. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 2 (1987), s. 39-47.

umenie výtvarné slovenské - výstavy - Slovensko východné - dejiny

642

                                                741/744

HALLONOVÁ, Katarína

Drotári (drôtený svet Ladislava Mikulíka) / Katarína Hallonová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 4 (1995), s. 40.

Mikulík, Ladislav - (umelec insitný 1920- - tvorba - výstavy - Považské múzeum Žilina

643

                                                741/744

HALLONOVÁ, Katarína

Moje druhé ja : (Drôtené plastiky Štefana Mlicha) / Katarína Hallonová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 1 (1995), s. 42.

plastiky drôtené - Považské múzeum Žilina - výstavy - Mlich, Štefan - (výtvarník slovenský)

644

                                                     77

HALMOVÁ, Mária

Národpisný odkaz Maroša Madačova / Mária Halmová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 3 (1998), s. 40.

Madačov, Maroš - (1912-1980) - fotografia - výstavy - Letanovce - Slovenské národné múzeum Etnografické múzeum Martin

645

                                                     39

HALMOVÁ, Mária

Spomienková slávnosť k stému výročiu narodenia Jána Geryka / Mária Halmová. - Obr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 2 (1993), s. 45.

Geryk, Ján -(múzejník slovenský 1892-1978) - život a dielo - výstavy - Slovenské národné múzeum Etnografické múzeum Martin

646

                                                    504

HALMOVÁ, Mária

Stredoeurópsky seminár o životnom prostredí alebo ako môžu múzeá pomáhať pri neformálnej ekologickej výchove / Mária Halmová. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 3 (1991), s. 66-67.

prostredie životné - ekológia - múzeá  - výchova ekologická - seminár medzinárodný - Bratislava

647

                                                     75

HANZELOVÁ, Zuzana

Galéria mesta Bratislavy vystavovala v Budapešti / Zuzana Hanzelová. - Fotogr. 4. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 4 (1991), s. 54-56.

maliarstvo - grafika - storočie 16.-19. - zbierky - Galéria mesta Bratislavy - výstavy - Budapešť

648

                                                  598.2

HATINOVÁ, Monika

Ochrana orla skalného na Slovensku / Monika Hatinová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 2 (1999), s. 41.

orol skalný - ochrana - Slovensko - výstavy - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš

649

                                                     75

HAVLICE, Ivan

Výstava k životnému jubileu košického maliara a grafika Ľudovíta Felda / Ivan Havlice. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 3 (1989), s. 50-51.

Feld, Ľudovít - (maliar a grafik slovenský 1904- - tvorba umelecká - zbierky múzejné - Východoslovenské múzeum Košice

650

                                               77:061.4

HAVLICE, Ivan

Výstava Premenlivá tvár Košíc  / Ivan Havlice. - Fotogr. 5. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 3 (1989), s. 36-38.

fotografia historická - Košice - výstavy - Východoslovenské múzeum Košice

651

                                                     62

HERČKO, Ivan

Seminár o dejinách baníctva / Ivan Herčko. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 2 (1986), s. 75.

baníctvo - dejiny - Slovensko - seminár - Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

652

                                                     77

HERČKO, Ivan

Banícka práca vo fotografii / Ivan Herčko. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 2 (1990), s. 66.

fotografická dokumentácia - baníctvo - výstavy - Banské múzeum v prírode Banská Štiavnica

653

                                                  551.4

HERČKO, Ivan

Medzinárodné sympózium / Ivan Herčko. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 1 (1989), s. 86.

Západné Karpaty - stavby geologické - sympozium medzinárodné - Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica - Banský Studenec

654

                                                    069

HERČKO, Ivan

Salamandrové dni v Banskej Štiavnici / Ivan Herčko. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 1 (1997), s. 33-34.

Banská Štiavnica - Salamander 1996 Banská Štiavnica

655

                                                    549

HERČKO, Ivan

Výstava "Minerály z Banskej Štiavnice" / Ivan Herčko. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 2 (1987), s. 71-72.

minerály - Banská Štiavnica - výstavy - Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

656

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 2 (1993), s. 41.

múzeá  - galérie  - Slovensko - činnosť výstavná

657                                               378.6

HOCK, Milan

230. výročie založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici / Milan Hock. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 2 (1993), s. 42.

Banícka akadémia Banská Štiavnica - vznik - výročie 230. - podujatie spomienkové

658

                                                    069

HODERMARSKÝ, Ladislav

Podiel klubu dejín farmácie pri Východoslovenskom múzeu v Košiciach na múzejnej činnosti / Ladislav Hodermarský. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 2 (1990), s. 74-75.

Východoslovenské múzeum Košice - klub dejín farmácie - farmácia - činnosť múzejná

659

                                                  398.3

HORKÝ, Jaroslav

Výstava "Zima na Těšínsku" : (pohled studenta muzeologie) / Jaroslav Horký. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 2 (1992), s. 31-32.

zima - výstavy - Vlastivedné múzeum Český Těšín

660

                                                     56

HORNÁČEK, Miroslav

Výstava "Krása skamenelín" v Západoslovenskom múzeu / Miroslav Hornáček. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 1 (1990), s. 62-63.

skameneliny - nálezy paleontologické - výstavy - Západoslovenské múzeum Trnava

661

                                                    739

HORVÁTHOVÁ, Margaréta

Výstava "Ručné palné zbrane. Historický vývoj od 16. do 19. storočia" / Margaréta Horváthová. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 3 (1989), s. 58-59.

zbrane historické - zbrane ručné palné - storočie 16.-19. - výstavy - Múzeum J.A.Komenského Uherský Brod

662

                                                    069

HORVÁTHOVÁ, Margaréta

Bibliotheca Carpatho-Germanica / Margaréta Horváthová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 39.

Oddelenie kultúry karpatských Nemcov pri Historickom múzeu Slovenského národného múzea Bratislava - činnosť výstavná

663

                                                    502

HOVORKA, Dušan

Geológia pre človeka a životné prostredie / Dušan Hovorka. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 37-38.

Rok ochrany európskej prírody ENCY 1995 - výstavy - činnosť kultúrnovýchovná

664

                                                    069

HUSKOVÁ, Terézia

Múzeá, kultúrne dedičstvo a turizmus / Terézia Husková. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 1 (1995), s. 16-17.

múzeá nové - dedičstvo kultúrne - turizmus kultúrny - rozvoj

665

                                                    069

HUSOVÁ, Beáta

Výstavná činnosť Mestského múzea v Bratislave v roku 1999 / Beáta Husová. - Fotogr. 5. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 4 (1999), s. 41-43.

Mestské múzeum Bratislava - činnosť výstavná - informácie

666

                                                     75

CHLEBANA, Milan

Obrázky na skle v Lobkovickom paláci / Milan Chlebana. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 3 (1990), s. 68-69.

maľby na skle ľudové - storočie 18.-19. - Slovensko - zbierky múzejné etnografické - výstavy - Národné múzeum Praha

667

                                                     39

Výstava "Zdobený odev a textil na Slovensku" v Havane. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 3 (1990), s. 67-68.

odev ľudový - ozdoby ľudové - Slovensko - zbierky múzejné etnografické - výstavy - Slovenské národné múzeum Národopisné múzeum Martin - Havana

668                                               73/76

i.j.

Slovenské výtvarné umenie 1945-1947 / i.j. . - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 3 (1990), s. 71.

umenie výtvarné slovenské - 1945-1947 - výstavy - Galéria mesta Bratislavy

669

                                                592/599

I.O.

Výstava "Motýle sveta" v Prírodovednom múzeu SNM / I.O. . - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 62-63.

motýle - výstavy - Prírodovedné múzeum SNM Bratislava

670

                                                     75

ILEČKOVÁ, Silvia

Sovietske výtvarné umenie v Slovenskej národnej galérii / Silvia Ilečková. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 1 (1988), s. 79-81.

umenie výtvarné sovietske - výstavy - Slovenská národná galéria Bratislava

671

                                                    069

IRŠA, Rudolf

Výstava dejiny, umenie a kultúra v regionálnej tlači / Rudolf Irša. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 3 (1995), s. 41-42.

Múzeum Michala Tillnera Malacky - činnosť kultúrnovýchovná

672

                                                    902

IŽÓF, Jozef

"Z výsledkov archeologického výskumu  Šintavského vodného hradu" / Jozef Ižóf. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 1 (1988), s. 62-63.

Šintavský hrad - nálezy archeologické - výstavy - Sereď

673

                                                    069

J.N.

K najnovším výstavám Východoslovenského múzea v Košiciach / J.N. . - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 3 (1991), s. 52.

Východoslovenské múzeum Košice - činnosť výstavná - prehľady štatistické

674

                                                     09

JANUS, Henrich

Čínsky exlibris / Henrich Janus. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 1 (1990), s. 68.

exlibrisy čínske - výstavy - Klementínum Praha

675

                                             943.76-051

JASENÁK, Ladislav

Rok Andreja Kmeťa a to, čo mu predchádzalo / Ladislav Jasenák. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 56-58.

Kmeť, Andrej - (botanik a národovec slovenský 1841-1908) - výročie narodenia 150. - oslavy spomienkové

676

                                                    737

JASENÁK, Ladislav

Sympózium a kvadrienále / Ladislav Jasenák. - Obr. 1. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 1 (1986), s. 55-56.

medailérstvo slovenské - sympózium - Múzeum mincí a medailí  Kremnica - výstavy

677

                                                     54

JAVNICKÝ, Štefan

Výstava 25. rokov budovania národného podniku Plastika Nitra / Štefan Javnický. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 2 (1988), s. 68.

výročie 25. - vznik - Plastika,n.p. Nitra - Slovenské technické múzeum Košice - výstavy

678

                                                     51

JAVNICKÝ, Štefan

Sympózium k 100. výročiu úmrtia Jozefa Maximiliána Petzvala / Štefan Javnický. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 53.

Petzval, Jozef Maximilián - (matematik, fyzik a vynálezca slovenský 1807-1891 - život a dielo - sympózium - Spišská Belá

679

                                                    069

JAVNICKÝ, Štefan

Výstava Sovietska kozmonautika v Slovenskom technickom múzeu / Štefan Javnický. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 4 (1987), s. 71-72.

kozmonautika sovietska - výstavy - Slovenské technické múzeum Košice

680

                                                 930.85

JAVNICKÝ, Štefan

Výstava "Michail Vasilievič Lomonosov - veda a osveta XVIII. storočia v Rusku" / Štefan Javnický. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 1 (1988), s. 77-78.

Lomonosov, Michail Vasilievič - (polyhistor ruský 1711-1765) - veda - vzťahy - výstavy - Rusko - Slovenské technické múzeum Košice

681

                                                  377.5

JAVNICKÝ, Štefan

Výstava "Technická tvorivosť mládeže stredných odborných učilíšť" v Slovenskom technickom múzeu / Štefan Javnický. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 3 (1987), s. 70-72.

učilištia stredné odborné - mládež - tvorivosť technická - výstavy - Slovenské technické múzeum Košice

682

                                                     66

JAVNICKÝ, Štefan

Výstava "Dvadsaťpäť rokov stavebnej keramiky a perlitového priemyslu na Slovensku" / Štefan Javnický. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 3 (1986), s. 66-67.

keramika stavebná - priemysel perlitový - Slovenská socialistická republika - výstavy - Slovenské technické múzeum Košice

683

                                                     76

JURČOVÁ, Simona

Tisíce čiar života / Simona Jurčová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 42.

Baláž, Jozef - (grafik a ilustrátor slovenský 1923- - tvorba umelecká - výstavy - Západoslovenské múzeum Trnava

684

                                                    730

JURČOVÁ, Simona

Výstava zo sochárskej tvorby Adama Myjaka / Simona Jurčová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 3 (1991), s. 49-50.

Myjak, Adam - (sochár a keramikár slovenský 1912- - tvorba umelecká - výstavy - Západoslovenské múzeum Trnava

685

                                                    738

KALESNÝ, František

Stopätnásť rokov od narodenia národného umelca Ferdiša Kostku : (spomienky na jeho rod, osobu a dielo) / František Kalesný. - Fotogr. 3. : lit. 10. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 2 (1994), s. 1-4.

Kostka, Ferdiš - (keramikár slovenský 1878-1951) - pôvod - život a dielo - štúdia

686

                                                    069

KARLÍKOVÁ, Jana

Trenčianske múzeum - výstavné aktivity v roku 1995 / Jana Karlíková. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 31-33.

Trenčianske múzeum Trenčín - výstavy

687

                                                     77

KASAJOVÁ, Oľga

Martin Martinček: Fotografie - Askold Žačko: Sklo / Oľga Kasajová. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 2 (1991), s. 61-62.

Žačko, Askold - (grafik slovenský 1946- - tvorba umelecká - výstavy - Kysucká galéria Čadca - Oščadnica - Martinček, Martin - (fotograf umelecký slovenský 1913-

688

                                            73/76:73/76

KASAJOVÁ, Oľga

Príspevok Kysuckej galérie k prehliadke "Etnofilm '86" / Oľga Kasajová. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 4 (1986), s. 68.

umenie výtvarné detské - piesne ľudové - výstavy - Kysucká galéria Čadca - Oščadnica

689

                                                  73/76

KASAJOVÁ, Oľga

Sakrálne umenie na Kysuciach / Oľga Kasajová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 4 (1994), s. 31.

umenie výtvarné sakrálne -  - výstavy - Kysucká galéria Čadca

690

                                                  73/76

KASAJOVÁ, Oľga

Celoštátna výstava detskej tvorby v Kysuckej galérii / Oľga Kasajová. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 40.

deti - výstavy - Kysucká galéria Čadca

691

                                                    069

KASAJOVÁ, Oľga

Jesenné výstavy Kysuckej galérie / Oľga Kasajová. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 1 (1988), s. 66-67.

Kysucká galéria Čadca - činnosť výstavná - informácie

692

                                                    069

KASAJOVÁ, Oľga

O výstavnej aktivite Kysuckej galérie v mesiaci marci / Oľga Kasajová. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 3 (1987), s. 72-73.

Kysucká galéria Čadca - Oščadnica - činnosť výstavná

693

                                                  73/76

KASAJOVÁ, Oľga

Výtvarné tradície Kysúc na výstave Kysuce a Kysučania  vo výtvarnej tvorbe / Oľga Kasajová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 2 (1987), s. 62-64.

umenie výtvarné slovenské - Kysuce  - výstavy - Kysucká galéria Čadca - Oščadnica

694

                                                     75

KASAJOVÁ, Oľga

Výber z tvorby Pavla Mušku / Oľga Kasajová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 64-66.

Muška, Pavol - (maliar slovenský 1959- - tvorba umelecká - výstavy - Kysucká galéria Čadca

695

                                                     75

KASAJOVÁ, Oľga

Sympózium exteriér IV. / Oľga Kasajová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 35,  (1990), s. 73-74.

umenie výtvarné slovenské - sympózium - Kysucká galéria Čadca - Oščadnica

696

                                                  73/76

KASAJOVÁ, Oľga

Umenie náboženskej pokory / Oľga Kasajová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 2 (1993), s. 40.

Kysucká galéria Čadca - výstavy - gobelíny - motívy biblické

697

                                                  73/76

KASAJOVÁ, Oľga

Max Švabinský v Kysuckej galérii / Oľga Kasajová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 40.

Švabinský, Max - (maliar český 1873-1962) - výstavy - Kysucká galéria Čadca

698

                                                    730

KEKELYOVÁ, Katarína

Výstava drôtených plastík Zoltána Csemniczkéhe v Považskom múzeu v Žiline / Katarína Kekelyová. - Fotogr. 4. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 3 (1992), s. 40-41.

Csemniczký, Zoltán -(sochár a grafik maďarský 1953- - tvorba umelecká - výstavy - Považské múzeum Žilina

699

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 1 (2000), s. 42.

múzeá  - galérie  - Slovensko - činnosť výstavná

700                                           719:061.4

KELETIOVÁ, Magda

Výstava Umenie reštaurovania v Bratislave / Magda Keletiová. - Fotogr. 10. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 2 (2000), s. 33-36.

reštaurovanie - výstavy - Galéria mesta Bratislavy

701

                                                  061.6

KIANIČKA, Ľubomír

Syn slávy  / Ľubomír Kianička. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 2 (1994), s. 39-40.

Slovenské národné literárne múzeum Matice slovenskej Martin - Matica slovenská - výročie vzniku 130. - výstavy

702

                                                    392

KIRIPOLSKÝ, Milan

Svadba na Slovensku / Milan Kiripolský. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 3 (1996), s. 43.

svadba - Slovensko - výstavy etnografické - Hornonitrianske múzeum Prievidza

703

                                                    904

KIRIPOLSKÝ, Milan

Výstava o jubilujúcej lesnej železnici / Milan Kiripolský. - Obr. 1. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 4 (1986), s. 71-72.

železnica lesná - výstavy - Kysucké múzeum Čadca

704

                                                    719

KLADIVÍK, Eugen

Seminár o ochrane baníckych technických pamiatok na Slovensku / Eugen Kladivík. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 1 (1986), s. 74.

pamiatky technické banícke - ochrana - Slovenská socialistická republika - semináre - Štiavnické bane

705

                                                    069

KMECO, Ľubomír

Slovenské banské múzeum v Holandsku / Ľubomír Kmeco. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 1 (1993), s. 40.

Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica - činnosť výstavná - Holandsko - informácie

706

                                                    069

KMECO, Ľubomír

Výstava Slovenského banského múzea v Poysdorfe / Ľubomír Kmeco. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 4 (1992), s. 42-43.

Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica - výstavy - Poysdorf - Müller, Franc Josef - (geológ rakúsky 1742-1825)

707

                                                 930.85

KOLLÁROVÁ, Eva

Seminár v nitrianskej štátnej galérii / Eva Kollárová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 45-46.

Cyril, svätý - (asi 826-869) - Metod, svätý - (asi 815-885) - kultúra slovanská - semináre - Nitrianska štátna galéria Nitra

708

                                                    623

KOLLÁROVÁ, Marta

Výstava historických zbraní zo zbierok SM / Marta Kollárová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 1 (1993), s. 37.

zbrane historické - storočie 15.-20. - výstavy - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

709

                                                    069

KOMA, Ján

Výstava "40 rokov Múzea Slovenskej republiky rád v Prešove" / Ján Koma. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 2 (1988), s. 59-61.

Múzeum Slovenskej republiky rád Prešov - výstavy - Prešov

710

                                                    069

KOMA, Ján

Niekoľko postrehov z organizovania podujatí pri príležitosti medzinárodného dňa múzeí v Okr. vlast.múzeu v Humennom / Ján Koma. - Obr. 2. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 3 (1986), s. 76-78.

Medzinárodný deň múzeí - Okresné vlastivedné múzeum Humenné - podujatia

711

                                                     39

KOMA, Ján

Výstava "Tradičná ľudová výroba vlákna" v š.p. Chemlon v Humennom / Ján Koma. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 1 (1990), s. 64-65.

vlákno - výroba tradičná ľudová - zbierky múzejné národopisné - výstavy - Okresné vlastivedné múzeum Humenné

712

                                                 943.76

KOMORA, Pavol

Výstava Cesta k slovenskej štátnosti a príprava stálej expozície dejín Slovenska na Bratislavskom hrade / Pavol Komora. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 3 (1996), s. 42.

Slovensko - storočie 9.-20. - výstavy - dejiny - expozície stále - Slovenské národné múzeum Historické múzeum Bratislava

713

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 3 (1996), s. 33.

múzeá a galérie - činnosť výstavná - Slovensko

714                                                  39

KOMOROVSKÁ, Marta

Výstava zo života na Slovensku na prelome storočia / Marta Komorovská. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 4 (1987), s. 59-60.

život mestský - Slovensko - storočie 19.-20. - výstavy -

715

                                                    902

KONEČNÁ, Katarína

Výstava "Archeologické výskumy a nálezy v okrese Žiar nad Hronom" / Katarína Konečná. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 3 (1990), s. 65-66.

archeológia - nálezy archeologické - Žiar nad Hronom - výstavy - Vlastivedné múzeum Nová Baňa

716

                                                     58

KRÁLIK, Ján

Osobné spomienky na Dr. Samuela Teodora Kupčoka  / Ján Králik. - Fotogr. 1. : lit. 5. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 9-10.

Kupčok, Samuel Teodor - (botanik a lekár slovenský 1879-1967) - život a dielo - spomienky

717

                                                    904

KRÁLIKOVÁ, Eva

Krása starých remesiel / Eva Králiková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 3 (1998), s. 39.

remeslá staré - výstavy - Múzeum mincí a medailí  Kremnica

718

                                             943.76-051

KRÁLIKOVÁ, Eva

Andrej Kmeť (19.XI.1841-1908) / Eva Králiková. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 4 (1996), s. 68-69.

Kmeť, Andrej - (botanik a národovec slovenský 1841-1908) - život a dielo - výstavy - Slovenské národné múzeum Etnografické múzeum Martin

719

                                                    392

KRÁLIKOVÁ, Eva

"Čaro výstavy" / Eva Králiková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 4 (1994), s. 30.

rodina - prostredie rodinné - obrusy - súpravy jedálenské - výstavy - Slovenské národné múzeum Etnografické múzeum Martin

720

                                                    929

KRÁLIKOVÁ, Eva

Mravec a staviteľ : (Výstava o živote a diele Andreja Halašu a Blažeja Bullu) / Eva Králiková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 4 (1992), s. 39.

Halaša, Andrej -(právnik,zberateľ slovenský 1852- - Bulla, Blažej -(staviteľ slovenský 1852- - výstavy - život a dielo

721

                                           061.4:943.76

KRÁLIKOVÁ, Eva

Ako sme pripravovali a realizovali výstavu : Na margo výstavy Cesta dejinami / Eva Králiková. In: Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku: Príloha časopisu Múzeum 4/2000. - Roč. 3, č. 4 (2000), s. 3-4.

dejiny Slovenska - výstavy - Slovenské národné múzeum Etnografické múzeum Martin

722

                                                     75

KRÁLIKOVÁ, Eva

Oslavy 110. výročia narodenia Martina Benku / Eva Králiková. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 1 (1999), s. 29-30.

Benka, Martin - (maliar slovenský 1888-1971) - výročie narodenia 110. - oslavy

723

                                                    069

KRÁLIKOVÁ, Eva

Prechádzka storočiami / Eva Králiková. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 4 (1990), s. 54-55.

dejiny - výstavy - zbierky múzejné - Slovenské národné múzeum Národopisné múzeum Martin

724

                                                    069

KRÁLIKOVÁ, Gita - NEUFELD, Ľudovít

Komorné národopisné výstavy inštalované v rokoch 1980-1987 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach / Gita Králiková, Ľudovít Neufeld. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 3 (1988), s. 73-74.

Východoslovenské múzeum Košice - výstavy národopisné

725

                                                    391

KRÁLIKOVÁ, Gita

Výstava "Východoslovenské ľudové zdobené tkaniny" vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach / Gita Králiková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 3 (1989), s. 55-56.

textil ľudový - tkaniny ľudové slovenské - storočie 19. - Slovensko východné - zbierky múzejné - výstavy - Východoslovenské múzeum Košice

726

                                                  796.9

KRIŠTOFOVÁ, Ivica

Zo spomienok na zimné športy v Brezne / Ivica Krištofová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 2 (1997), s. 44.

športy zimné - výstavy - Horehronské múzeum Brezno

727

                                                     75

KRIVDA, Peter

Hundertwasser v Slovenskej národnej galérii / Peter Krivda. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 3 (1987), s. 62-64.

Hundertwasser, Friedensreich (maliar a grafik rakúsky 1928-  - tvorba umelecká - výstavy - Slovenská národná galéria Bratislava

728

                                                     75

KRIVDA, Peter

SNG k 40. výročiu Februárového víťazstva / Peter Krivda. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 3 (1988), s. 63-65.

umenie výtvarné slovenské - Február 1948 (tematika) - výstavy - Bratislava

729

                                                     75

KRIVDA, Peter

Výstava k 85. narodeninám Kolomana Sokola / Peter Krivda. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 2 (1988), s. 52-55.

Sokol, Koloman - (maliar slovenský) - výstavy - Slovenská národná galéria Bratislava

730

                                                    069

KUBÍČKOVÁ, Jana

Nové aspekty kultúrnovýchovnej práce / Jana Kubíčková. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 4 (1990), s. 77-78.

múzeá nové - Slovensko - práca kultúrnovýchovná - formy

731

                                                     75

KUCHTOVÁ, Oľga

Štyri ročné obdobia podľa Coburgovcov / Oľga Kuchtová. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 2 (1999), s. 38.

Coburgovci (rod) - diela výtvarné - kalendáre maľované ručne - Múzeum Svätý Anton - výstavy

732

                                                    069

KUCHTOVÁ, Oľga

Úspech Múzea Svätý Anton na Slovakiatour 99 / Oľga Kuchtová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 1 (1999), s. 28.

Múzeum Svätý Anton - Slovakiatour 99

733

                                              904:061.4

KUPČOKOVÁ, Jaroslava

Mince s pamäťou národov / Jaroslava Kupčoková. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 2 (2000), s. 38.

mince - zbierky múzejné - numizmatika - výstavy - Hornonitrianske múzeum Prievidza

734

                                                     77

KURINCOVÁ, Elena

Eduard Nepomuk Kozič a jeho ateliér / Elena Kurincová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 1 (1995), s. 40.

Kozič, Eduard Nepomuk - (fotograf slovenský -?-1874) - tvorba fotografická - výstavy - Slovenské národné múzeum Historické múzeum Bratislava

735

                                                    904

KUŠNIERIKOVÁ, Natália

Rodinné bábkové divadielka  / Natália Kušnieriková. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 34.

divadlo bábkové rodinné - výstavy - Západoslovenské múzeum Trnava

736

                                                    069

KUŽELA, Leo

Výstava ľudová kultúra / Leo Kužela. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 4 (1987), s. 61.

kultúra ľudová - výstavy - Trenčín

737

                                                     39

KUŽELA, Leo

Výstava "Ľudový odev v okolí Trenčína" v Ascherslebene (NDR) / Leo Kužela. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 3 (1990), s. 67.

odev ľudový - Trenčín - zbierky múzejné etnografické - výstavy - Trenčianske múzeum Trenčín - Ascherleben

738

                                                    391

KUŽELA, Leo

Výstava Ľudový odev na okolí Trenčína / Leo Kužela. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 4 (1986), s. 73.

Trenčín - odev ľudový - Trenčianske múzeum Trenčín - výstavy

739

                                                     39

KUŽELA, Leo

Národopisné výstavy Trenčianskeho múzea / Leo Kužela. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 68-69.

zbierky múzejné etnografické - výstavy - etnografia - Trenčianske múzeum Trenčín

740

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 4 (2000), s. 41.

 múzeá - galérie  - Slovensko - činnosť výstavná

741                                                 656

LABANIČ, Eugen

Zlatý vek dopravy / Eugen Labanič. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 3 (1999), s. 39-40.

doprava - zbierky muzeálne - zbierky technické - výstavy - Slovenské technické múzeum Košice

742

                                                    904

LABANIČ, Eugen

Slovenské trasy Európskej železnej cesty / Eugen Labanič. In: Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku: Príloha časopisu Múzeum 4/2000. - Roč. 2, č. 3 (1999), s. 1-2.

pamiatky technické - projekty

743

                                                    069

LABUDA, Jozef

Slovenské banské múzeum vystavovalo / Jozef Labuda. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 1 (14.11.2003), s. 39-40.

Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica - výstavy - aktivity zahraničné

744

                                                    902

LABUDA, Jozef

Výstava "Komorský dvor v Banskej Štiavnici - výsledky archeologického výskumu" / Jozef Labuda. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 1 (1990), s. 66-67.

Komorský dvor - Banská Štiavnica - nálezy archeologické - výstavy - Banské múzeum Banská Štiavnica

745

                                                    581

LALKOVIČ, Marcel

Rastliny a alergie / Marcel Lalkovič. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 1 (1995), s. 41.

rastliny - alergie - výstavy - Turčianske múzeum Andreja Kmeťa Martin

746

                                                    069

LALKOVIČ, Marcel

Rok ochrany európskej prírody - ENCY 1995 a múzeá / Marcel Lalkovič. - Fotogr. 4. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 20-21.

Rok ochrany európskej prírody ENCY 1995 - múzeá nové - podujatia múzejné

747

                                                     39

Pokoj ľuďom dobrej vôle - betlehemy Vladimíra Morávka na Bratislavskom hrade. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 17.

betlehemy - výstavy - Slovenské národné múzeum Historické múzeum Bratislava

748                                                 902

LAMIOVÁ, Mária

Archeológovia na trase medzinárodného plynovodu / Mária Lamiová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 3 (1995), s. 42.

archeológia - výstavy - Vlastivedné múzeum Trebišov

749

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 1 (1999), s. 37.

múzeá  - galérie  - Slovensko - činnosť výstavná

750                                                 726

LEHOTSKÁ, Helena

Sakrálna architektúra na Slovensku / Helena Lehotská. - Fotogr. 4. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 2 (14.11.2003), s. 35-36.

architektúra sakrálna - výstavy - Podunajské múzeum Komárno

751

                                                    284

LEHOTSKÁ, Helena

200 rokov evanjelického kostola v Komárne / Helena Lehotská. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 1 (14.11.2003), s. 42-43.

evanjelická a.v. cirkev  - kostol evanjelický a.v. - výročie 200. - Komárno - výstavy

752

                                                    902

LEHOTSKÁ, Helena

Výskum rímskeho tábora v Iži 1978-1998 / Helena Lehotská. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 2 (1999), s. 36-37.

archeologické lokality - pamiatky rímske - tábory rímske - Iža - výstavy

753

                                                  72:72

LEHOTSKÁ, Helena - REŠKO, Alexander

Život a dielo architekta Dušana Jurkoviča / Helena Lehotská, Alexander Reško. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 1 (1997), s. 38-39.

Jurkovič, Miloš - (múzejník slovenský 1900-1987) - výstavy - Podunajské múzeum Komárno

754

                                                  629.2

LEHOTSKÁ, Helena

100 rokov stavby lodí v Komárne / Helena Lehotská. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 3 (1998), s. 40-41.

Slovenské lodenice Komárno - lode - stavba - výstavy - dejiny

755

                                                     75

LICHNEROVÁ, Rút

Sto rokov od narodenia maliara Edmunda Gwerka / Rút Lichnerová. - Fotogr. 4. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 3 (1995), s. 5-7.

Gwerk, Edmund - (maliar slovenský 1895-1956) - profily - výročie narodenia 100.

756

                                                741/744

LICHVÁR, Leo

Železné náhrobné kríže / Leo Lichvár. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 1 (1995), s. 41.

kríže náhrobné - železo - Horehronské múzeum Brezno - výstavy

757

                                                    069

LITVÁKOVÁ, Andrea

Deň otvorených dverí na Hrade / Andrea Litváková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 4 (1998), s. 31.

Slovenské národné múzeum Historické múzeum Bratislava - Bratislavský hrad - činnosť kultúrnovýchovná - informácie

758

                                                  061.4

LITVÁKOVÁ, Andrea

Bratislavské hradné hry / Andrea Litváková. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 3 (2000), s. 31-32.

Bratislavské hradné dni Bratislava - činnosť kultúrnovýchovná - Slovenské národné múzeum Historické múzeum Bratislava

759

                                                    904

LOVÁSOVÁ, Eva

Svetoznáme fajky "štiavničky" / Eva Lovásová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 4 (1994), s. 35.

fajky - storočie 19.-20. - Banská Štiavnica - výstavy - Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

760

                                                  378.6

LOVÁSOVÁ, Eva

"Banícka akadémia 1762-1992" / Eva Lovásová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 1 (1993), s. 38.

Banícka akadémia Banská Štiavnica - založenie - výročie 230. - výstavy - Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica - informácie

761

                                                    904

LOVÁSOVÁ, Eva

Tajomstvá starého zámku / Eva Lovásová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 3 (1994), s. 35-36.

odev historický - odev ľudový - odev banícky - odev cirkevný - výstavy - Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

762

                                                    904

LOVÁSOVÁ, Eva

Historické zbrane a strelecké maľované terče / Eva Lovásová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 36-37.

zbrane historické - terče strelecké - výstavy - Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

763

                                                    904

Dotyky minulosti. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 35.

Novohradské múzeum Lučenec - zbierky historické - výstavy

764                                                  75

LOVIŠKOVÁ, Danica

Gažovičove "Kolotoče života" v Galérii hlavného mesta SSR Bratislavy / Danica Lovišková. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 2 (1987), s. 57-60.

Gažovič, Vladimír - (grafik slovenský 1939- ) - tvorba umelecká - výstavy - Galéria hlavného mesta SSR Bratislava

765

                                                    904

LUPTÁK, Jozef

Buhu na slávu, blížnemu na pomoc! : Z histórie hasičstva v Brezne a okolí / Jozef Lupták. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 1 (1997), s. 40.

hasičstvo - história - Brezno - výstavy - Horehronské múzeum Brezno

766

                                                     77

LUPTÁK, Jozef

Také bolo Brezno / Jozef Lupták. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 4 (1995), s. 15.

Brezno - výstavy - fotografia - Horehronské múzeum Brezno

767

                                                  528.9

M. N.

Výstava život a dielo slovenského kartografa a vojenského odborníka Jána Lipského zo Sedličnej (1766-1826) / M. N. . - Fotogr. 3. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 3 (1991), s. 46-47.

Lipský, Ján - (kartograf slovenský 1766-1826) - profily

768

                                                     77

M. Š.

Oslavy 100. výročia narodenia PhMr. Jána Halašu v Trenčíne / M. Š. . - Obr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 45.

Halaša, Ján - (fotograf umelecký slovenský 1893-1981) - výročie narodenia 100. - podujatie spomienkové - Trenčín

769

                                                    904

M.P.

Výstava antická Gerulata v Bratislave a v Prahe v rokoch 1984-1986 / M.P. . - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 3 (1987), s. 56-58.

pamiatky antické - nálezy archeologické - Gerulata - Rusovce - výstavy - Slovenské národné múzeum Bratislava - Národné múzeum Praha

770

                                                931/939

M.P.

Kongres EIRENE v Maďarsku / M.P. . In: Múzeum. - Roč. 34, č. 1 (1989), s. 82.

dejiny antiky - kongres medzinárodný - Budapešť

771

                                                 943.76

MÁCELOVÁ, Marta

Výstava "Na baňu klopajú..." / Marta Mácelová. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 38-39.

baníctvo - stredovek - Slovensko stredné - dejiny - výstavy - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

772

                                                     28

MÁCELOVÁ, Marta

Konferencia Rehole a kláštory na Slovensku / Marta Mácelová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 1 (2000), s. 34-35.

rehole - kláštory - Slovensko - konferencia - Banská Bystrica

773

                                                    940

MÁCELOVÁ, Marta

"Slovania vo Zvolenskej kotline" / Marta Mácelová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 42.

Slovania - osídlenie slovanské - storočie 6.-9. - Zvolen - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

774

                                                    069

MÁCELOVÁ, Marta

Výstava sto rokov Stredoslovenského múzea / Marta Mácelová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 2 (1990), s. 61-62.

Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica - výročie 100. - výstavy jubilejné - Banská Bystrica

775

                                                  339.1

Výstava o dejinách obchodu. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 2 (1990), s. 60-61.

obchod - Slovensko - tradície - zbierky múzejné národopisné - výstavy - Slovenské národné múzeum Národopisné múzeum Martin

776                                           069:061.4

MAČURA, Rastislav

"Ex post" o medzinárodnej výstave a o spolupráci s poľskými múzeami / Rastislav Mačura. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 1 (2000), s. 39-41.

výstavy medzinárodné - múzeá poľské - Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa

777

                                                    904

MAGULA, Rudolf

Vývoj geodetickej techniky / Rudolf Magula. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 4 (1994), s. 34.

technika geodetická - storočie 17.-20. - výstavy - Slovenské technické múzeum Košice

778

                                                    904

MAGULA, Rudolf

Po výstave A bolo svetlo / Rudolf Magula. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 1 (14.11.2003), s. 40-41.

svietidlá historické - výstavy - Slovenské technické múzeum Košice

779

                                                741/744

MAGULA, Rudolf

Výstava Soľnobanské čipky / Rudolf Magula. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 3 (1998), s. 41.

čipka paličkovaná - výstavy - Slovenské technické múzeum Košice

780

                                                     09

MAGULA, Rudolf

Výstava "Staršie tlače vo fondoch Slovenského technického múzea" / Rudolf Magula. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 3 (1987), s. 59.

staré tlače  - výstavy - Slovenské technické múzeum Košice

781

                                                     75

MARKOVIČ, Vladimír

Maliarsky odkaz Jozefa Fabiniho / Vladimír Markovič. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 2 (1989), s. 65-67.

Fabini, Jozef - (maliar slovenský 1908-1984) - tvorba umelecká - výstavy - Východoslovenská galéria Košice

782

                                                     56

MATOUŠEK, Branislav

Výstava "Posledné milióny rokov na Slovensku" v Slovenskom národnom múzeu / Branislav Matoušek. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 3 (1988), s. 65-66.

paleontológia - výstavy - Slovenské národné múzeum Bratislava - hodnotenie

783

                                                     39

MATULAY, Pavel

Také obyčajné drevo / Pavel Matulay. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 33-34.

remeslá ľudové drevené - zbierky etnografické - výstavy

784

                                                    502

MERČÁK, Milan

Najnovšie výstavy Tekovského múzea v Leviciach / Milan Merčák. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 4 (1996), s. 59.

fauna - flóra - druhy ohrozené - Levice - výstavy - Tekovské múzeum Levice - dedina - Tekov - kultúra ľudová

785

                                                    069

MERČÁK, Milan

Jubilejná výstava Tekovského múzea / Milan Merčák. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 3 (1988), s. 67-68.

Tekovské múzeum Levice - založenie - výročie 60. - výstavy jubilejné - hodnotenie

786

                                                    904

MIČUROVÁ, Miroslava

Zámok Budatín na poštovej známke / Miroslava Mičurová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 2 (14.11.2003), s. 33.

Zámok Budatín - známky poštové - Považské múzeum Žilina

787

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 1 (14.11.2003), s. 43-44.

múzeá – galérie -    Slovensko - činnosť výstavná

788                                           904:061.4

MICHALCOVÁ, Miloslava

Odlesky kovu v histórii Pohronia / Miloslava Michalcová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 3 (2000), s. 35-36.

kovy - zbierky múzejné - výstavy - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

789

                                                    069

MICHALCOVÁ, Miloslava

Z klenotnice Stredoslovenského múzea / Miloslava Michalcová. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 4 (1999), s. 35-36.

Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica - klenotnica - výstavy

790

                                                  378.4

MICHALIČKA, Vladimír

75 rokov Univerzity Komenského / Vladimír Michalička. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 4 (1994), s. 29.

Univerzita Komenského Bratislava - založenie - výročie 75. - výstavy - Slovenské národné múzeum Historické múzeum Bratislava

791

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 1 (1995), s. 43.

múzeá  - galérie  - Slovensko - činnosť výstavná - prehľady štatistické

792                                               528.9

MIKO, Oto

Geologické mapy pre prírodovedné expozície / Oto Miko. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 26-27.

mapy geologické - výstavy - Slovenské národné múzeum Prírodovedné múzeum Bratislava

793

                                                    622

MIKO, Oto

Historické banské revíry Slovenska  - minulosť, súčasnosť, budúcnosť / Oto Miko. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 1 (1995), s. 46.

baníctvo - semináre - Banská Bystrica - Slovensko

794

                                                    739

MIĽANOVÁ, Ľudmila

Čaro medených a cínových nádob / Ľudmila Miľanová. - Obr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 3 (1993), s. 38.

riad medený - riad cínový - storočie 18.-19. - výstavy - Vlastivedné múzeum Zvolen - informácie

795

                                                    908

MIĽANOVÁ, Ľudmila

K výstave o Zvolenskej Slatine / Ľudmila Miľanová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 3 (13.11.2003), s. 40.

Zvolenská Slatina - dejiny - výstavy - Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen

796

                                                    904

MINAROVIČOVÁ, Elena

Peniaze v našich dejinách / Elena Minarovičová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 4 (1994), s. 36.

mince - Slovensko - storočie 1.pred n.l.-20.n.l. - výstavy - FINEX 94 Banská Bystrica

797

                                                    904

MINAROVIČOVÁ, Elena

Prírodné motívy na platidlách / Elena Minarovičová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 38.

platidlá - mince - motívy prírodné - výstavy - Slovenské národné múzeum Prírodovedné múzeum Bratislava

798

                                                    737

MINAROVIČOVÁ, Elena

Medaily Bratislavy a Trenčína v období socializmu / Elena Minarovičová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 2 (1986), s. 53-54.

medaily - výstavy - Trenčianske múzeum Trenčín

799

                                                    391

MINTALOVÁ, Zora

Výstava "Z chumáča vlny" / Zora Mintalová. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 3 (1991), s. 54.

vlna - výrobky vlnené - zbierky - výstavy - Slovenské národné múzeum Etnografické múzeum Martin

800

                                                    069

MINTALOVÁ, Zora

Záleží nám na skvalitnení výstavníckej činnosti? / Zora Mintalová. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 3 (1991), s. 24.

múzeá  - galérie  - Slovensko - činnosť výstavná - propagácia – problematika

 

 

801

                                                    069

MINTALOVÁ, Zora

Pracovné semináre v Slovenskom národnom múzeu Národopisnom múzeu v Martine / Zora Mintalová. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 4 (1990), s. 78-79.

Slovenské národné múzeum Národopisné múzeum Martin - seminár pracovný

802

                                                  633.8

MITTEROVÁ, Mária

Výstava Príroda pre zdravie / Mária Mitterová. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 3 (1991), s. 49.

rastliny liečivé - výstavy - Trenčianske múzeum Trenčín

803

                                                    902

MORAVČÍK, Jozef

Opevnenia severozápadného Slovenska / Jozef Moravčík. - Fotogr. 4. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 1 (2000), s. 8-10.

osídlenie - pravek - stredovek - Slovensko severozápadné - Považské múzeum Žilina - výstavy

804

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 4 (1999), s. 44.

múzeá  - galérie  - činnosť výstavná - Slovensko

805                                                 904

MORAVČÍK, Jozef

Dejiny hradu Strečno / Jozef Moravčík. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 4 (1992), s. 39-41.

hrady - Slovensko - dejiny - výstavy - Považské múzeum Žilina

806

                                                    069

MRÁZOVÁ, Magdaléna

Sympatické aktivity spriateleného múzea / Magdaléna Mrázová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 1 (1994), s. 43-44.

Slovenské národné múzeum Historické múzeum Bratislava - Múzeum J.A.Komenského Uherský Brod - spolupráca

807

                                                     75

MRENICOVÁ, Ľ.

K výstave súborného diela Jána Mudrocha v Slovenskej národnej galérii v Bratislave / Ľ. Mrenicová. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 3 (1989), s. 46-48.

Mudroch, Ján - (maliar slovenský 1909-1968) - tvorba umelecká - výstavy - Slovenská národná galéria Bratislava

808

                                                    069

MRVA, Marián

Žilina 0-2000 : Projekt výstav / Marián Mrva. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 1 (1997), s. 36.

výstavy - projekty - Považské múzeum Žilina

809

                                                    904

MRVA, Marián

Svet dvoch kolies / Marián Mrva. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 1 (14.11.2003), s. 40.

Považské múzeum Žilina - motocykle historické - výstavy

810

                                                    394

MRVA, Marián

Výstava slovenského drotárstva v Maďarsku / Marián Mrva. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 2 (1992), s. 34-35.

drotárstvo - drotári - Slovensko - výstavy - Šalgotarján - Považské múzeum Žilina - činnosť výstavná

811

                                              908:061.4

MRVOVÁ, Jaroslava - OKÁNIKOVÁ, Mária

Výstava Aká si bola, Žilina... / Jaroslava Mrvová, Mária Okániková. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 4 (2000), s. 37-38.

Žilina - výstavy - Považské múzeum Žilina

812

                                                  67/68

MRVOVÁ, Jaroslava

Priemyselná výstava Žilina - 1903 / Jaroslava Mrvová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 3 (1993), s. 38-39.

priemysel slovenský - dejiny - výstavy - Považské múzeum Žilina - Budatínsky zámok

813

                                                745/749

MRVOVÁ, Jaroslava

Výšivky v priestore : Výstava anglickej výtvarníčky Julie Griffiths Jonesovej / Jaroslava Mrvová. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 2 (1999), s. 39-40.

tvorba textilná - výšivky - výstavy - Považské múzeum Žilina

814

                                                741/744

MRVOVÁ, Jaroslava

Drôtené kraslice / Jaroslava Mrvová. - Obr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 3 (1993), s. 41.

kraslice drôtené - práce ručné - výstavy - Považské múzeum Žilina - informácie - práce ručné

815

                                                    069

MÚDRY, P.

Výstava "Východné Slovensko na prahu doby bronzovej" / P. Múdry. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 2 (1988), s. 61-62.

Východoslovenské múzeum Košice - expozície archeologické - doba bronzová - výstavy

816

                                                    903

MÚDRY, P.

Najnovšie archeologické výskumy v Šariši / P. Múdry. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 4 (1988), s. 53-54.

nálezy archeologické - Šarišské Michaľany - Múzeum Slovenskej republiky rád Prešov

817

                                                  669.1

MÚDRY, P.

Výstava výroba železa a dechtu vo Varíne / P. Múdry. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 3 (1988), s. 68.

železo - decht - výroba - Varín - dejiny - výstavy - Považské múzeum Žilina

818

                                                      7

MÚDRY, P.

Výstava Praveké umenie na Slovensku / P. Múdry. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 62.

umenie praveké - Slovensko - výstavy - Považské múzeum Žilina -

819

                                                    069

MÚDRY, P.

Medzinárodný deň múzeí '89 v Ružomberku v Liptovskom múzeu v Ružomberku / P. Múdry. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 78-79.

Liptovské múzeum Ružomberok - Medzinárodný deň múzeí - priebeh

820

                                                    069

NAVRÁTILOVÁ, J.

Deň otvorených dverí vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach / J. Navrátilová. - Obr. 1. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 3 (1986), s. 75-76.

Východoslovenské múzeum Košice - aktivity kultúrne

821

                                                  581.6

NELIŠEROVÁ, Eva - KAUTMANOVÁ, Ivona

Výstava Chceme žiť bez drog / Eva Nelišerová, Ivona Kautmanová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 4 (1999), s. 38-39.

drogy - výstavy - Slovenské národné múzeum Prírodovedné múzeum Bratislava

822

                                           930.25:061.4

NEMESKÜRTHYOVÁ, Ľudmila

Výstava Civitas nostra regalis / Ľudmila Nemeskürthyová. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 4 (2000), s. 35-36.

listiny stredoveké - Bratislava - výstavy

823

                                                     39

NOCIAROVÁ, Dita

Koža a kožušina na sto spôsobov v Novohradskom múzeu / Dita Nociarová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 1 (1999), s. 35.

remeslá ľudové - koža - výstavy - Novohradské múzeum Lučenec -

824

                                                    904

NOCIAROVÁ, Dita

Lučenecký poklad vo výstavnej sieni Novohradského múzea / Dita Nociarová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 1 (14.11.2003), s. 39.

šperky - storočie 16.-17. - výstavy - Novohradské múzeum Lučenec - správy

825

                                                     39

NOCIAROVÁ, Dita

Výstava Krása ľudového textilu zo zbierok Novohradského múzea v Lučenci / Dita Nociarová. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 4 (1988), s. 53.

odev ľudový - textil ľudový - výstavy - Novohradské múzeum Lučenec

826

                                                     75

NOVODOMCOVÁ, Júlia

Z tvorby Andreja Gaja / Júlia Novodomcová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 1 (1988), s. 72.

Gaja, Andrej - (maliar slovenský 1932- - Galéria výtvarného umenia Prešov

827

                                                    069

Salón múzeí 94. 20.-29.septembra 1994. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 2 (1994), s. 23.

Salón múzeí 1994 Bratislava - štatúty - texty

828                                                 284

NOVOSEDLÍK, Peter

Výstava z dejín evanjelickej cirkvi a.v. v Hlohovci a okolí / Peter Novosedlík. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 2 (1994), s. 38.

cirkev evanjelická a.v. - Hlohovec - dejiny - výstavy - Vlastivedné múzeum Hlohovec - informácie

829

                                                    902

NOVOTNÁ, Mária

Výstava k trom jubileám českej archeológie / Mária Novotná. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 2 (1993), s. 40.

archeológia česká - výstavy - Národné múzeum Praha

830

                                                    730

NĚMCOVÁ, H.

Imrich Svitana - výber z tvorby / H. Němcová. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 1 (1989), s. 67-68.

Svitana, Imrich- (sochár a medailér slovenský 1944- - profily

831

                                                     77

NĚMCOVÁ, Helena

Výstava konštrukcie a fikcie / Helena Němcová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 3 (1988), s. 71.

fotografie umelecké - autori francúzski - Východoslovenská galéria Košice

832

                                                  73/76

O. K.

Výstava kysuckých výtvarníkov-amatérov / O. K. . In: Múzeum. - Roč. 36, č. 3 (1991), s. 50-51.

umenie výtvarné amatérske slovenské - Kysuce - výstavy - Kysucké múzeum Čadca

833

                                                     75

O. K.

Výstava akvarelov v Kysuckej galérii / O. K. . In: Múzeum. - Roč. 37, č. 4 (1992), s. 41.

maliarstvo slovenské - akvarely - výstavy - Kysucká galéria Čadca

834

                                                    549

O. M. - E. N.

Krása kameňa neustále priťahuje / O. M. , E. N. . - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 24.

mineralógia - Slovenské národné múzeum Prírodovedné múzeum Bratislava - burzy

835

                                                592/599

OKÁLI, Iľja

Entomológ v múzeu / Iľja Okáli. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 1 (1999), s. 35-36.

entomológia - múzeá  - Turčianske múzeum Andreja Kmeťa Martin - výstavy

836

                                                  656.2

OKÁNIKOVÁ, Mária

Dejiny železničnej dopravy na Slovensku / Mária Okániková. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 1 (1995), s. 39-40.

Považské múzeum Žilina - doprava železničná - dejiny - výstavy

837

                                                745/749

OKÁNIKOVÁ, Mária

Premeny drôtu / Mária Okániková. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 34.

drotárstvo umelecké - výstavy - Považské múzeum Žilina

838

                                                    904

OKÁNIKOVÁ, Mária

Výstava cenných papierov / Mária Okániková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 2 (1992), s. 35.

papiere cenné - storočie 19.-20. - zbierky múzejné - výstavy - Považské múzeum Žilina

839

                                                    069

ONDREJKOVÁ, Ingrid

Prírodovedné výstavy v Tihányiovskom kaštieli v roku 1993 / Ingrid Ondrejková. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 2 (1994), s. 41.

Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica - výstavy - výstavy prírodovedné - prehľady štatistické

840

                                                    504

ONDREJKOVÁ, Ingrid

Deň Zeme v Stredoslovenskom múzeu / Ingrid Ondrejková. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 3 (1991), s. 66.

Deň Zeme - prostredie životné - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica - podujatia

841

                                                    069

ONDREJOVÁ, Ingrid

Výstavy v prírodovednej expozícii Stredoslovenského múzea v roku 1991 / Ingrid Ondrejová. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 2 (1992), s. 30.

Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica - expozície prírodovedné - činnosť

842

                                                    069

OTTOVÁ, Katarína

Výstavy SNG v zahraničí / Katarína Ottová. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 81.

Slovenská národná galéria Bratislava - výstavy - zahraničie - prehľady štatistické

843

                                                     39

PALIČKOVÁ, Jarmila

Slováci v Argentíne : (výstava o vysťahovaleckých osudoch a živote našich krajanov vo svetle materiálov zo študijnej cesty Jána Botíka / Jarmila Paličková. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 3 (1992), s. 39.

kultúra ľudová - krajania - vysťahovalectvo - výstavy - storočie 19.-20. - Bratislava - Argentína

844

                                                     39

PALIČKOVÁ, Jasna

Kolorit údolia rieky Strumy / Jasna Paličková. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 2 (1992), s. 35-36.

kultúra ľudová bulharská - storočie 19.-20. - výstavy - Bulharské kultúrne a informačné stredisko Bratislava

845

                                                    391

PALIČKOVÁ, Jasna

Výstava slovenské kroje / Jasna Paličková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 2 (1989), s. 67-68.

kroje ľudové - Slovensko - zbierky múzejné - výstavy - Historické múzeum Slovenské národné múzeum Bratislava - Bratislavský hrad

846

                                                     76

PALIČKOVÁ, Jasna

Výstavy na Myjave / Jasna Paličková. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 68.

plastiky ľudové - výstavy - Múzeum Slovenských národných rád Myjava

847

                                                     75

PALIČKOVÁ, Jasna

Podoby tvorby III / Jasna Paličková. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 1 (1990), s. 63.

Poláková, Dana - (maliarka insitná slovenská 1955- - tvorba umelecká - výstavy - Malokarpatské múzeum Pezinok

848

                                                741/744

PANČUHOVÁ, Eva

Prvý krok k spolupráci / Eva Pančuhová. - Obr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 2 (1993), s. 39.

betlehemy ľudové - storočie 19.-20. - Slovensko - výstavy - Národné historické múzeum Sofia

849

                                                    069

PANČUHOVÁ, Eva

Výstavy Slovenského národného múzea v Martine na východnom Slovensku / Eva Pančuhová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 2 (1992), s. 32-33.

Slovenské národné múzeum Etnografické múzeum Martin - činnosť výstavná - Slovensko východné

850

                                                  398.3

PANČUHOVÁ, Eva

Veľkonočná výstava v Martine / Eva Pančuhová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 3 (1993), s. 41.

zvyky ľudové - Veľká noc (etn.) - výstavy - Kultúrne centrum Martin - informácie

851

                                                 943.76

PANČUHOVÁ, Eva

Výstava Slovensko v minulosti v holandskom Hoogeveene / Eva Pančuhová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 2 (1992), s. 30-31.

Slovensko - dejiny - Hoogeveen - Slovenské národné múzeum Etnografické múzeum Martin - činnosť výstavná - Holandsko

852

                                                741/744

PANČUHOVÁ, Eva

Tvorivé záujmy človeka / Eva Pančuhová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 41.

remeslá umelecké - remeslá ľudové - Tvorivé záujmy človeka (výstava súťažná) - Liptovské múzeum Ružomberok

853

                                                    069

PANČUHOVÁ, Eva

Hry a hračky / Eva Pančuhová. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 3 (1992), s. 42-43.

hračky - výstavy - Kysucká galéria Čadca

854

                                                    069

PANČUHOVÁ, Eva

Druhý ročník pracovných seminárov v Slovenskom národnom múzeu v Martine / Eva Pančuhová. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 55-56.

Slovenské národné múzeum Etnografické múzeum Martin - seminár pracovný

855

                                                    394

PANČUHOVÁ, Eva

Tradičný jarmok  / Eva Pančuhová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 4 (1994), s. 36-37.

jarmok - Slovensko - dejiny - výstavy - Slovenské národné múzeum Etnografické múzeum Martin

856

                                                    639

PANIGAJ, Ľubomír

Tradičná prehliadka poľovníckych trofejí / Ľubomír Panigaj. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 3 (1987), s. 74-75.

trofeje poľovnícke - výstavy - Šarišské múzeum Bardejov

857

                                              904:061.4

PANIS, Branislav

Výstava Zbraň a zbroj v obraze doby / Branislav Panis. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 2 (2000), s. 39-40.

zbrane historické - militárie - výstavy - Slovenské národné múzeum Historické múzeum Bratislava

858

                                                745/749

PASTIERIKOVÁ, Marta

Hudba, spev a tanec Kresané do dreva (Východná 1994) / Marta Pastieriková. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 4 (1994), s. 33.

plastika drobná - výtvarníctvo amatérske - výstavy - Východná 1994

859

                                                     39

PASTIERIKOVÁ, Marta

Z dielní majstrov remenárov / Marta Pastieriková. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 1 (1997), s. 39.

remeslá ľudové - remenári - výstavy - Slovenské národné múzeum Etnografické múzeum Martin

860

                                                    902

PAULÍK, Jozef

Výstava poklady  Pohanskej / Jozef Paulík. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 3 (1994), s. 34.

Kelti - dokumentácia laténska - nálezy archeologické - Pohanská - výstavy - Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum Bratislava - hodnotenie

861

                                                 943.76

PAULÍK, Jozef

Turci na Slovensku / Jozef Paulík. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 4 (1994), s. 29-30.

Slovensko - storočie 16.-17. - nájazdy turecké - predmety historické - výstavy - Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum Bratislava

862

                                                    738

PAULÍK, Jozef

Výstavy stredovekých kachlíc / Jozef Paulík. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 40-41.

kachlice keramické - stredovek - výstavy - Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum Bratislava

863

                                                    738

PAULÍK, Jozef

Výstava stredovekých kachlíc / Jozef Paulík. - Obr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 40-41.

kachlice keramické - stredovek - výstavy

864

                                                     39

PAULÍK, Jozef

Výstava Ej, kade ja chodieval... / Jozef Paulík. - Obr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 3 (1993), s. 42.

Zachar, Karol L. - výstavy - Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum Bratislava - informácie - zbierky národopisné súkromné

865

                                               39:061.4

PAULÍNYOVÁ, Nina

Výstava Pokoj ľuďom dobrej vôle / Nina Paulínyová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 2 (2000), s. 41-42.

betlehemy - Bratislavský hrad - výstavy

866

                                                    069

PECHOČIAKOVÁ, Drahomíra

Spolupráca divadelníkov a múzejníkov v Oblastnom nitrianskom múzeu v Nitre / Drahomíra Pechočiaková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 1 (1990), s. 75-76.

Oblastné nitrianske múzeum Nitra - divadelníci nitrianski - spolupráca

867

                                                     78

PECHOČIAKOVÁ, Drahomíra

Skúsenosti s prezentáciou hudby v Oblastnom nitrianskom múzeu v Nitre / Drahomíra Pechočiaková. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 3 (1989), s. 79-80.

hudba - prezentácia - Oblastné nitrianske múzeum Nitra

868

                                                     75

PERNICKÁ, Marta

Výstava Zátišia na Agrokomplexe / Marta Pernická. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 4 (1987), s. 70.

maliarstvo slovenské - maliarstvo české - výstavy - Nitra - Agrokompex Nitra

869

                                                    262

PETERAJOVÁ, Ľudmila

Puknutý kaleidoskop / Ľudmila Peterajová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 2 (1996), s. 36.

Tasler, Matej - (1905-1975) - život a dielo - výstavy - Horehronské múzeum Brezno

870

                                                    908

PETRÁŠ, Milan

Kedy sa narodil Štefan Mišík? / Milan Petráš. - Lit. 19. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 3 (1994), s. 6-7.

Mišík, Štefan - (pracovník vlastivedný a hodnostár cirkevný 1843-1919) - dátum narodenia - analýzy

871

                                                    069

PETROVICKÁ, Saša - FISCHEROVÁ, Saša

Giuseppe Arcimboldo in the Bibiana / Saša Petrovická, Saša Fischerová. - Fotogr. 5. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 2 (1995), s. 23-29.

Bibiana Bratislava - výstavy - koncepcia

872

                                                    069

Salón múzeí 94. - Fotogr. 11. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 3 (1994), s. 1-8 príl.

Salón múzeí 1994 Bratislava - podujatie - múzeá  - galérie  - Slovensko

873                                                 730

PILLOVÁ, Drahomíra

Ľudová sakrálna plastika / Drahomíra Pillová. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 2 (1991), s. 60.

plastiky ľudové sakrálne - Slovensko - výstavy - Západoslovenské múzeum Trnava - zbierky - Vlastivedné múzeum Hlohovec 

874

                                                  633.5

PILLOVÁ, Drahomíra

Konopa, konopa... / Drahomíra Pillová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 3 (1994), s. 33-34.

konope - produkty konopné - využitie - výstavy - Vlastivedné múzeum Hlohovec - informácie

875

                                                    069

PILLOVÁ, Drahomíra

Odhalenie busty Š.C.Parráka v Západoslovenskom múzeu v Trnave / Drahomíra Pillová. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 3 (1991), s. 65.

Parrák, Štefan Cyril - ( muzejník a zberateľ umenia ľudového slovenský 1887-1969) - odhalenie pamätnej busty - Západoslovenské múzeum Trnava

876

                                                745/749

PILLOVÁ, Drahomíra

Výstava Skalické výšivkárske družstvo 1910-1952 / Drahomíra Pillová. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 2 (1990), s. 63.

výšivkárstvo - Skalica - dejiny - výstavy - Záhorské múzeum Skalica - 1910-1952

877

                                                     75

Výstava "Na skle maľované". - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 3 (1994), s. 33.

maľba na skle - ľudové výstavy - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica - informácie

878                                                 904

PILLOVÁ, Drahomíra

Výstava "Šaty a móda v meste" / Drahomíra Pillová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 3 (1990), s. 69-67.

móda mestská - odev mestský - exponáty - 1830-1930 - Slovensko - výstavy - Západoslovenské múzeum Trnava

879

                                              582.28:75

PIŠÚT, Ivan

Výstava "Huby v obrazoch" v Slovenskom národnom múzeu   / Ivan Pišút. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 1 (1987), s. 68.

ilustrácie mykologické - výstavy - Slovenské národné múzeum Bratislava

880

                                                    069

Výstava "Konzervátorské a reštaurátorské práce v SNM". - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 2 (1987), s. 65-66.

zbierky múzejné - reštaurovanie a konzervovanie - Slovenské národné múzeum Bratislava - výstavy - Bratislava

881                                                  75

PIŠÚTOVÁ, Irena

Farebný svet Jozefa Lackoviča / Irena Pišútová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 1 (1988), s. 73-74.

Lackovič, Jozef - (maliar ľudový slovenský 1921- - výstavy - Malokarpatské múzeum Pezinok - Banská Štiavnica

882

                                                    069

PIŠÚTOVÁ, Irena

Pražská premiéra výstavy "Umelecké remeslá na Slovensku v období feudalizmu" / Irena Pišútová. - Fotogr. 6. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 1 (1988), s. 53-55.

remeslá umelecké - feudalizmus - Slovensko - výstavy - Národné múzeum Praha - Pražský hrad - informácie

883

                                                    666

PIŠÚTOVÁ, Irena

Konferencia História sklárskych technológií / Irena Pišútová. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 3 (1988), s. 89.

sklárstvo - technológia - história - konferencia - Most

884

                                                     75

PODUŠEL, Ľubomír

Zolo Palugyay v SNG / Ľubomír Podušel. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 4 (1999), s. 41.

Palugyay, Zolo - (maliar slovenský 1898-1935) - výstavy-

885

                                                     75

PODUŠEL, Ľubomír

Maliar pravdy : Na margo storočnice Miloša Alexandra Bazovského a jeho výstavy v Slovenskej národnej galérii v Bratislave / Ľubomír Podušel. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 4 (1999), s. 40-41.

Bazovský, Miloš Alexander - (maliar slovenský 1899-1968) - výstavy - Slovenská národná galéria Bratislava

886

                                               75:061.4

PODUŠEL, Ľubomír

Slnovrat / Ľubomír Podušel. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 1 (2000), s. 38-39.

Slovenské národné múzeum Bratislava - Spolok výtvarníkov Slovenska - výstavy

887

                                                    730

PODUŠEL, Ľubomír

Výstava Hmota a tvar v Slovenskom národnom múzeu / Ľubomír Podušel. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 4 (14.11.2003), s. 43-44.

sochárstvo slovenské - výstavy - Slovenské národné múzeum Bratislava - hodnotenie

888

                                               75:061.4

PODUŠEL, Ľubomír

Výstava slovenského výtvarného umenia 20.storočia / Ľubomír Podušel. - Fotogr. 5. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 3 (2000), s. 32-34.

umenie výtvarné - Slovensko - výstavy 

889

                                                  061.4

PODUŠELOVÁ, Gabriela

Postrehy z prípravy výstavy Cesta dejinami / Gabriela Podušelová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 4 (2000), s. 32-34.

výstavy - hodnotenie - prípravy

890

                                           82:929:061.4

PODUŠELOVÁ, Gabriela

Milan Rastislav Štefánik na pôde Slovenského národného múzea / Gabriela Podušelová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 4 (2000), s. 34-35.

Štefánik, Milan Rastislav - (politik a astronóm slovenský 1880-1919) - výstavy - Slovenské národné múzeum Historické múzeum Bratislava - správy

891

                                                    904

PODUŠELOVÁ, Gabriela

Memorabilia : Neznáme pamiatky na známe osobnosti / Gabriela Podušelová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 3 (1999), s. 41.

memorabilia - výstavy - Slovenské národné múzeum Etnografické múzeum Martin - informácie

892

                                                  061.4

PODUŠELOVÁ, Gabriela

Múzeá na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour / Gabriela Podušelová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 1 (2000), s. 33-34.

múzeá  - činnosť výstavná - Slovakiatour 2000

893

                                                  73/76

POLÁČKOVÁ, Dagmar

Súborná výstava Eleny Holéczyovej v SNG, september-október 1986 / Dagmar Poláčková. - Fotogr. 4. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 1 (1987), s. 44-46   .

Holéczyová, Elena - (výtvarníčka textilná slovenská 1906-1983) - tvorba umelecká - výstavy - Slovenská národná galéria Bratislava

894

                                                  93/99

PÖSS, Ondrej

Užitočné stretnutia / Ondrej Pöss. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 56.

Slovensko - výbor - Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri Slovenskej akadémii vied - Západoslovenské múzeum Trnava

895

                                                    622

PÖSS, Ondrej

Sympózium o Agricolovi a Dernschwamovi / Ondrej Pöss. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 4 (1994), s. 42.

Agricola, Juraj - (odborník banský, humanista slovenský) - výročie narodenia 500. - Dernschwam, Juraj - (odborník banský slovenský) - sympozium - Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

896

                                                    622

PÖSS, Ondrej

Podujatia venované Gabrielovi von Schweitzerovi / Ondrej Pöss. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 4 (1995), s. 38.

baníctvo - Banská Štiavnica - výstavy - Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

897

                                                     39

PRAŽENICOVÁ, Viera

Výstava "Fil de fer" v Paríži / Viera Praženicová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 1 (1995), s. 37-38.

Bibliotheque Forney Paríž - výstavy - drotárstvo - Považské múzeum Žilina

898

                                                    069

PREISS, Pavel - FIALA, Anton - BAKOŠOVÁ, Jindra

(ba)rok 1992/93 : Pokračovanie ankety bulletinu Múzeum k Roku stredoeurópskeho baroka / Pavel Preiss, Anton Fiala, Jindra Bakošová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 2 (1993), s. 23.

 Rok stredoeurópskeho baroka - ankety

899

                                                745/749

RAČEKOVÁ, Jarmila

Tretie medzinárodné sklárske sympózium v Novom Bore / Jarmila Račeková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 1 (1989), s. 84-85.

sklo umelecké - sympozium medzinárodné - Sklárske múzeum Nový Bor

900

                                                    069

RADÚCH, Jozef - ŠKOLEK, Jozef

Výstava "Chránená flóra SSR" v Múzeu ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši / Jozef Radúch, Jozef Školek. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 4 (1988), s. 58.

rastliny chránené - Múzeum vývoja ochrany prírody Liptovský Mikuláš - výstavy

901

                                                    739

RATIMORSKÁ, Priska

Výstava "Svedectvá dávnovekých kováčov" / Priska Ratimorská. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 3 (1989), s. 51-52.

kováči dávnovekí - remeslá umelecké kováčske - nálezy archeologické - výstavy - Slovenské národné múzeum Bratislava

902

                                                  629.4

REŠKO, Alexander

100 rokov železnice v Komárne / Alexander Reško. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 1 (1997), s. 39-40.

dejiny - výročie 100. - Komárno - Podunajské múzeum Komárno - výstavy

903

                                                  943.7

REŠKO, Alexander

Z Dolnej zeme do krajiny predkov / Alexander Reško. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 4 (14.11.2003), s. 44.

obyvatelia - výmena - Dolná zem - výstavy - výročie 50.

904

                                                    069

RIHÁKOVÁ, Mária

Salón múzeí Bratislava 94 / Mária Riháková. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 1 (1995), s. 2-3.

Salón múzeí 1994 Bratislava - rozhovory

905

                                                741/744

RIHÁKOVÁ, Mária

Príbeh o zemi a človeku / Mária Riháková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 3 (1995), s. 43.

kreslenie - výstavy - postihnutí

906

                                                    069

RIHÁKOVÁ, Mária

Salón múzeí Bratislava 94 / Mária Riháková. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 4 (1994), s. 40.

Salón múzeí 1994 Bratislava - podujatia

907

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 4 (1994), s. 37-38.

galérie  - Slovensko - činnosť výstavná - prehľady štatistické

908

                                                 502

Rok

Rok ochrany európskej prírody (ENCY 1995) v Stredoslovenskom kraji. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 23.

Rok ochrany európskej prírody ENCY 1995 - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

909

                                                 674

ROŠKOVÁ, Mária

Tradičné spracovanie dreva / Mária Rošková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 3 (1995), s. 41.

drevo - spracovanie - výstavy - Vlastivedné múzeum Zvolen

910

                                                     77

RYBÁROVÁ, Kristína

Výstava 150 rokov fotografie na východnom Slovensku / Kristína Rybárová. - Fotogr. 4. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 69-71.

fotografia historická - Slovensko východné - zbierky múzejné fotografické - výstavy - Východoslovenské múzeum Košice

911

                                                     77

RYBÁROVÁ, Kristína

Výstavná činnosť z oblasti historickej a umeleckej fotografie za roky 1982-1987 vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach / Kristína Rybárová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 3 (1988), s. 74-77.

fotografia umelecká - výstavy - Východoslovenské múzeum Košice

912

                                                    069

RYBÁRSKA, Ľubica

Stretnutie v "Rázusovie dome" / Ľubica Rybárska. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 1 (1999), s. 31.

Rázusovie dom - stretnutie - Literárnohistorické múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš

913

                                               655.1/.3

RYBÁRSKA, Ľubica

Liptovskosvätomikulášski kníhtlačiari, kníhviazači a kníhkupci / Ľubica Rybárska. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 2 (1994), s. 40.

kníhtlač - knihviazačstvo - kníhkupectvá - Liptovský Mikuláš - dejiny - výstavy - Literárnohistorické múzeum Janka Kráľa Liptovský Mikuláš

914

                                                      7

RYCHLÍKOVÁ, Magdaléna

Poľská secesia / Magdaléna Rychlíková. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 1 (1989), s. 61.

odev - secesia - storočie 19. - Poľsko - zbierky múzejné - Mazowiecke múzeum Plock - výstavy - Dom umelcov Praha

915

                                                  73/76

RYCHLÍKOVÁ, Magdaléna

Výtvarné umenie v praveku / Magdaléna Rychlíková. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 3 (1988), s. 69.

umenie výtvarné - pravek - výstavy - Lobkovický palác Praha

916

                                                931/939

RYCHLÍKOVÁ, Magdaléna

Výstava "Svet Etruskov" / Magdaléna Rychlíková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 3 (1989), s. 60-61.

Etruskovia - dejiny - výstavy - Národné múzeum Praha

917

                                                    930

RYCHLÍKOVÁ, Magdaléna - MRÁZOVÁ, Magdaléna

Výstava v Lobkovickom paláci / Magdaléna Rychlíková, Magdaléna Mrázová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 3 (1989), s. 53-55.

zbierky historické - zbierky umelecké sklárske - výstavy - Národné múzeum Praha - Lobkovický palác Praha

918

                                                745/749

RYCHLÍKOVÁ, Magdaléna

Švajčiarske umelecké remeslo 17. storočia / Magdaléna Rychlíková. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 2 (1989), s. 60-61.

remeslá umelecké - storočie 17. - Švajčiarsko - výstavy - Umeleckopriemyslové múzeum Praha - Galéria hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislava

919

                                                    069

SALANCIOVÁ, Alžbeta

Klub mladých priateľov Slovenskej národnej galérie / Alžbeta Salanciová. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 3 (1989), s. 78-79.

klub mladých priateľov - Slovenská národná galéria Bratislava - činnosť

920

                                                  001.9

SALNER, Peter

Heuréka po slovensky / Peter Salner. - Obr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 1 (1993), s. 40-41.

veda - technika - popularizácia - výstavy - Slovenské národné múzeum Bratislava - informácie

921

                                                    069

SÁNDOR, Karol

O troch výstavách Tekovského múzea v Leviciach / Karol Sándor. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 4 (1992), s. 41-42.

Tekovské múzeum Levice - činnosť výstavná

922

                                                745/749

SCHRAMMOVÁ, Agneša

Súčasné slovenské umelecké sklo a šperk / Agneša Schrammová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 1 (1988), s. 74-77.

sklo umelecké - šperky umelecké - výstavy - Slovenská národná galéria Bratislava

923

                                                    730

SKRUŽNÝ, Ludvík

Výstava sochařství 16. až 18. století na Slovensku ve Středočeské galerii v Praze / Ludvík Skružný. - Lit. 2. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 4 (1990), s. 55-56.

sochárstvo slovenské - storočie 16.-18. - Stredočeská galéria Praha

924

                                                    502

SMETANA, Vladimír

Desať rokov úspešnej spolupráce / Vladimír Smetana. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 3 (1992), s. 39-40.

flóra - fauna - ochrana - výstavy - Levice

925

                                                     39

SOPOLIGA, Miroslav

Tradičná stavebná kultúra na Slovensku / Miroslav Sopoliga. In: Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku: Príloha časopisu Múzeum 4/2000. - Roč. 2, č. 3 (1999), s. 4.

stavby tradičné - bývanie tradičné - Slovensko

926

                                                    069

SPALEK, Ladislav

Stretnutie spišských múzejníkov / Ladislav Spalek. - Obr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 44-45.

Medzinárodný deň múzeí - pracovníci múzeí - Spiš - stretnutie - Markušovce - informácie

927

                                                    069

SPUNAROVÁ, Taťjána

Výstava muzeologické literatury / Taťjána Spunarová. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 2 (1990), s. 66-67.

muzeológia - literatúra muzeologická - výstavy

928

                                                    069

STRAKA, Vladimír - ŠKOVIROVÁ, Katarína

Dve prírodovedné výstavy v Turčianskom múzeu Andreja Kmeťa / Vladimír Straka, Katarína Škovirová. - Obr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 1 (1993), s. 39.

Turčianske múzeum Andreja Kmeťa Martin - činnosť výstavná - informácie - výstavy prírodovedné

929

                                                    069

STRAKA, Vladimír

Exotické zvieratá zo zbierok Andreja Kmeťa / Vladimír Straka. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 4 (1991), s. 69-70.

Kmeť, Andrej - (botanik a národovec slovenský 1841-1908) - zvieratá exotické - zbierky múzejné zoologické - výstavy - Turčianske múzeum Andreja Kmeťa Martin

930

                                            592/599:595

STRAKA, Vladimír

Neznámy svet pavúkov / Vladimír Straka. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 2 (1987), s. 70.

pavúky - Araneida (rod) - výstavy - Turčianske múzeum Andreja Kmeťa Martin

931

                                                    069

STRAKA, Vladimír

Dve výstavy v Turčianskom múzeu Andreja Kmeťa v Martine / Vladimír Straka. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 3 (1992), s. 36-38.

Turčianske múzeum Andreja Kmeťa Martin - činnosť výstavná - Hoogeveen - dejiny - súčasnosť - výstavy - trofeje poľovnícke

932

                                                    502

STRAKA, Vladimír

Krásy a zaujímavosti turčianskej prírody / Vladimír Straka. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 2 (1988), s. 67.

príroda turčianska - Turčianske múzeum Andreja Kmeťa Martin - výstavy

933

                                                    595

STRAKA, Vladimír

Výstava hmyzu v Martine / Vladimír Straka. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 2 (1991), s. 58.

hmyz - Insecta - zbierky múzejné entomologické - výstavy - Turčianske múzeum Andreja Kmeťa Martin

934

                                                  598.9

STRAKA, Vladimír

Výstava "Naše dravce a sovy" v Martine / Vladimír Straka. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 1 (1989), s. 62.

dravce - sovy - ochrana prírody - Slovensko - výstavy - Turčianske múzeum Andreja Kmeťa Martin

935

                                                      7

STRELEC, Karol

O výstave secesné užité umenie zo zbierok SNM / Karol Strelec. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 4 (1986), s. 64-66.

umenie užité secesné - zbierky - výstavy - Slovenské národné múzeum Bratislava - hodnotenie

936

                                                     39

STRELEC, Karol

Výstava "Fajky" / Karol Strelec. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 59-61.

fajky - storočie 17. - zbierky - výstavy - Slovenské národné múzeum Národopisné múzeum Martin

937

                                                  061.4

ŠÁŠKYOVÁ, Marianna

Cesta dejinami / Marianna Šáškyová. - Fotogr. 5. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 4 (2000), s. 31-32.

zbierky múzejné - dejiny Slovenska - výstavy - Slovenské národné múzeum Etnografické múzeum Martin

938

                                                  73/76

ŠIMKOVÁ, Gabriela

Děti v expozicích a na výstavách Národní galerie v Praze a Galerie hl. města SSR Bratislavy / Gabriela Šimková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 3 (1989), s. 56-58.

umenie výtvarné - deti - expozície umelecké - výstavy - Galéria hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislava - Národná galéria Praha

939

                                                 82:929

ŠÍPKA, M.

Básnik a jeho mesto / M. Šípka. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 3 (13.11.2003), s. 39-40.

výstavy - Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica

940

                                                745/749

ŠÍPKA, M.

Tibor Koblíček v múzeách Banskobystrického kraja / M. Šípka. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 2 (14.11.2003), s. 37.

remeslá ľudové - výstavy - Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica - Koblíček, Tibor - (výtvarník amatérsky 1937-

941

                                                    069

ŠÍPKA, Miloš

Výstavy na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve 1998 / Miloš Šípka. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 4 (1998), s. 35-36.

slávnosti folklórne - výstavy - Detva

942

                                                    929

ŠIŠMIŠ, Milan

Výstava súčasnej slovenskej heraldickej tvorby / Milan Šišmiš. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 3 (1994), s. 37.

heraldika slovenská - súčasnosť - výstavy

943

                                            638.1:061.4

ŠKOVIROVÁ, Katarína

Včelárstvo v minulosti a dnes / Katarína Škovirová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 2 (2000), s. 38-39.

včelárstvo - výstavy - Slovenské národné múzeum Turčianske múzeum Andreja Kmeťa Martin

944

                                                     58

ŠKOVIROVÁ, Katarína

Krúžok priateľov liečivých rastlín pri SNM - Múzeum Andreja Kmeťa v Martine / Katarína Škovirová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 2 (14.11.2003), s. 33-34.

rastliny liečivé - činnosť kultúrnovýchovná - Turčianske múzeum Andreja Kmeťa Martin

945

                                                    929

ŠKVARNA, Dušan

Komorná výstava o J.M. Hurbanovi / Dušan Škvarna. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 4 (1998), s. 32-33.

Hurban, Jozef Miloslav - (1817-1888) - výstavy - Bratislavský hrad - Slovenské národné múzeum Historické múzeum Bratislava

946

                                                745/749

ŠKVARNOVÁ, Monika

Stretnutie majstrov drotárov / Monika Škvarnová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 4 (2000), s. 30-31.

drotári - činnosť kultúrnovýchovná - Považské múzeum Žilina

947

                                                    069

ŠMOTLÁKOVÁ, Blažena

Výstava zo zbierok Topoľčianskeho múzea / Blažena Šmotláková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 3 (1991), s. 53.

Vlastivedné múzeum Topoľčany - založenie - výročie 30. - dejiny - výstavy - otvorenie

948

                                                745/749

ŠMOTLÁKOVÁ, Blažena

Výstava paličkovej čipky / Blažena Šmotláková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 2 (1989), s. 63-64.

tvorba umelecká - čipka paličkovaná - výstavy - Vlastivedné múzeum Topoľčany

949

                                                     75

ŠMOTLÁKOVÁ, Blažena

Výstava obrazov Lídy Hynkovej / Blažena Šmotláková. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 1 (1988), s. 70.

Hynková, Lída - (maliarka slovenská) - výstavy - Vlastivedné múzeum Topoľčany

950

                                                    904

ŠOKA, Milan

Výstava "Kde sa Urpín varí..." / Milan Šoka. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 44.

pivovarníctvo - Banská Bystrica - dejiny - výstavy - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

951

                                                    069

ŠOKA, Milan

Neobvyklá výstava v Stredoslovenskom múzeu   / Milan Šoka. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 3 (1994), s. 35.

Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica - predmety zbierkové - odcudzenie - výstavy - informácie

952

                                                  061.6

ŠOKA, Milan

Výstava "Cyrilometodské dedičstvo z Ríma" v Stredoslovenskom múzeu / Milan Šoka. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 4 (1991), s. 59-60.

Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda Rím - činnosť - výstavy - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

953

                                                 943.76

ŠOKA, Milan

Výstava "Náš november" v Stredoslovenskom múzeu / Milan Šoka. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 2 (1991), s. 60-61.

Česko-Slovensko - november 1989 - dejiny - výstavy - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

954

                                                741/744

ŠOKA, Milan

Výstava kresieb Karla Votlučku / Milan Šoka. - Fotogr. 3. : lit. 3. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 40-42.

kresby - výstavy - Banská Bystrica - Votlučka, Karol - (maliar český 1896-1963)

955

                                                    069

ŠOKA, Milan

Podujatia Stredoslovenského múzea s humánnym akcentom / Milan Šoka. - Obr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 2 (1993), s. 44-45.

Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica - činnosť s charitatívnym zameraním - informácie

956

                                                  73/76

ŠOKA, Milan

Výstava "Súčasná ľudová tvorba Hevešskej župy" v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici / Milan Šoka. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 3 (1987), s. 68-69.

umenie výtvarné ľudové - Hevešská župa Maďarsko - výstavy - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

957

                                                    069

ŠOKA, Milan

Zahraničné prezentácie Stredoslovenského múzea v roku 1995 / Milan Šoka. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 31.

Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica - prezentácia zahraničná

958

                                                    908

ŠOKA, Milan

Výstava Premeny a zápasy v obecných kronikách v stredoslovenskom kraji / Milan Šoka. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 4 (1988), s. 55-56.

kronikárstvo obecné - výstavy - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

959

                                                    904

ŠOKA, Milan

Niekoľko postrehov ku Dňom... / Milan Šoka. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 4 (1995), s. 33-34.

Banská Bystrica - činnosť kultúrnovýchovná

960

                                                 943.76

ŠOKA, Milan

Výstava "Staré pohľadnice Banskej Bystrice (1889-1930) v Stredoslovenskom múzeu / Milan Šoka. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 3 (1991), s. 48.

Banská Bystrica - 1889-1930 - dejiny - pohľadnice historické - výstavy - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

961

                                                    929

ŠORECOVÁ, Mária

Výstava "Rodina Ostrolúckych" / Mária Šorecová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 1 (1994), s. 40.

Ostrolúcki (rod slovenský) - pozostalosť rodinná - výstavy - Vlastivedné múzeum Zvolen - informácie

962

                                                    069

ŠVAJDOVÁ, Eva

Národopisné výstavy Horehronského múzea v Brezne v rokoch 1984-1987 / Eva Švajdová. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 4 (1988), s. 50-51.

Horehronské múzeum Brezno - výstavy národopisné - r. 1984-1987 - analýzy

963

                                                  73/76

ŠVAJDOVÁ, Eva

Ľudový výtvarný prejav v oblasti horného Hrona / Eva Švajdová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 1 (1989), s. 69.

umenie výtvarné ľudové - storočie 19 - Horehronie - zbierky múzejné - Horehronské múzeum Brezno

964

                                                     39

ŠVAJDOVÁ, Eva

Výstava ľudové obradové plachty / Eva Švajdová. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 1 (1990), s. 64-65.

plachty ľudové obradová - zbierky múzejné národopisné - výstavy - Horehronské múzeum Brezno

965

                                                     75

ŠVANTNEROVÁ, Viola

Pri prameňoch : (K portrétu jubilujúcich národných umelcov Martina Benku a Eugena Suchoňa) / Viola Švantnerová. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 1 (1989), s. 83-84.

Benka, Martin - (maliar slovenský 1888-1971) - tvorba umelecká - profily

966

                                                     75

ŠVEC, Andrej

Počiatky slovenskej maliarskej moderny : (K 100. výročiu narodenia Martina Benku) / Andrej Švec. - Lit. 13. : obr. 2. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 1 (1989), s. 56-59.

Benka, Martin - (maliar slovenský 1888-1971) - tvorba umelecká - výstavy - Slovenská národná galéria Bratislava - moderna slovenská

967

                                                  73/76

ŠVEC, Andrej

Svedectvo českého umenia mladých / Andrej Švec. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 1 (1989), s. 63-65.

umenie výtvarné - maliarstvo české - výstavy - Galéria hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislava - Pálffyho palác

968

                                                    069

ŠVEHLÁK, Svetozár

Rozpaky nad dvoma "krajanskými" výstavami / Svetozár Švehlák. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 1 (1994), s. 38-39.

krajania - Békešská Čaba - výstavy - Slovenské národné múzeum Historické múzeum Bratislava - Krajanské múzeum Ústavu pre zahraničných Slovákov Matice slovenskej Bratislava

969

                                                323.113

ŠVEHLÁK, Svetozár

Pozoruhodná výstava o malej enkláve / Svetozár Švehlák. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 4 (1994), s. 31-32.

Slováci v zahraničí - Bulharsko - život a kultúra - výstavy - Slovenské národné múzeum Historické múzeum Bratislava

970

                                                    391

ŠVORC, Peter

V Podtatranskom múzeu v Poprade ožívajú zanikajúce remeslá / Peter Švorc. - Fotogr. 7. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 2 (1991), s. 67-69.

remeslá - výroba remeselná - výstavy - Podtatranské múzeum Poprad

971

                                                     32

TEPLANOVÁ, Katarína

SCHOLA LUDUS: our chance is called Science Centre for all / Katarína Teplanová. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 4 (1996), s. 22-24.

Schola Ludus - podujatia

972

                                                     58

TESÁK, Peter

Samuel Kupčok (1850-1914), slovenský učiteľ, botanik a národovec / Peter Tesák. - Lit. 6. : obr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 6-8.

Kupčok, Samuel -(botanik a národovec slovenský 1850-1914) - život a dielo - semináre - Tekovské múzeum Levice

973

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 3 (1993), s. 44.

múzeá  - galérie  - Slovensko - činnosť výstavná

974                                                 502

THOMKA, Vladimír

Výstava "Príroda okresu Humenné" / Vladimír Thomka. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 3 (1988), s. 66-67.

príroda - výstavy - Vlastivedné múzeum Humenné

975

                                                    910

TOKÁR, Ján

Výstava "Dejiny turistiky v Levoči" / Ján Tokár. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 3 (1989), s. 59-60.

turistika - Levoča - dejiny - výstavy - Spišské múzeum Levoča

 

977

                                                    069

TOMÁNYOVÁ, Eva

Medzinárodný deň múzeí 1986 v Baníckom múzeu v Rožňave / Eva Tományová. - Obr. 1. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 4 (1986), s. 82-83.

Medzinárodný deň múzeí - Banícke múzeum Rožňava

978

                                              902:061.4

TOMČÍKOVÁ, Katarína

Výstavy SNM-Archeologického múzea v roku 1999 / Katarína Tomčíková. - Fotogr. 4. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 1 (2000), s. 36-37.

Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum Bratislava - výstavy - 1999

979

                                                     76

TROJANOVÁ, Eva

Grafika Sonie Delaunay v Slovenskej národnej galérii / Eva Trojanová. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 4 (1987), s. 65-66.

Delaunay, Sonia - (grafička francúzska 1885-1979) - výstavy - Slovenské národné múzeum Bratislava - Slovenská národná galéria Bratislava

980

                                                    902

TURČAN, Vladimír

Výstava "Rímska prilba z Gerulaty" / Vladimír Turčan. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 2 (1988), s. 65.

pamiatky archeologické - prilba - výstavy - Gerulata

981

                                                    902

TURČAN, Vladimír

Výstava "Rímsky tábor Iža-Leányvár" / Vladimír Turčan. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 1 (1987), s. 54-55.

pamiatky historické - tábory rímske - doba rímska - nálezy archeologické - Iža-Leányvár - výstavy - Podunajské múzeum Komárno

982

                                                    069

TURČAN, Vladimír

Výstava "Archeologické výskumy Slovenského národného múzea" v Bratislave (1961-1985) / Vladimír Turčan. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 1 (1987), s. 52-54.

Slovenské národné múzeum Bratislava - výskumy archeologické - výstavy - hodnotenie

983

                                                     77

TURČAN, Vladimír

Výstava Z oblohy - obrazy našich dejín : Letecká archeológia v strednej Európe / Vladimír Turčan. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 3 (1999), s. 38-39.

archeológia letecká - výstavy - fotografia - Nitra

984

                                                    008

TURČAN, Vladimír

Výstava Šalom - pohľad do minulosti Slovenska / Vladimír Turčan. - Lit. 8. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 4 (1991), s. 56-57.

Židia - kultúra židovská - výstavy - Slovenská národná galéria Bratislava

985

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 2 (1999), s. 42.

múzeá  - galérie  - Slovensko - činnosť výstavná

986                                             741/744

UČNÍKOVÁ, Danuta

Výstava zo zbierok múzea na Červenom Kameni / Danuta Učníková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 1 (1989), s. 59.

remeslá umelecké - storočie 14.-18. - umenie výtvarné európske - storočie 16. - zbierky umelecko-historické - Červený Kameň (hrad) - výstavy - Múzeum Ľudovíta Štúra Modra

987

                                                  635.9

UHLÍŘOVÁ, Jana

Ruže a ušľachtilá duša / Jana Uhlířová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 4 (14.11.2003), s. 40.

Choteková, Mária Henrieta - (1863-1929) - podujatia - Dolná Krupá

988

                                                  581.5

UHLÍŘOVÁ, Jana

Strom 99 v Slovenskom národnom múzeu / Jana Uhlířová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 3 (1999), s. 39.

fotografia  - ekológia - výstavy

989

                                                     58

URBANOVÁ, Viktória

Vôňa korenia / Viktória Urbanová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 2 (1996), s. 38.

Turčianske múzeum Andreja Kmeťa Martin - koreniny - výstavy

990

                                                    630

URBANOVÁ, Viktória

Výstava "Spleť života lesa" / Viktória Urbanová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 1 (1994), s. 39.

lesy - ekosystémy lesné - výstavy - Považské múzeum Žilina - informácie

991

                                                  633.7

URBANOVÁ, Viktória

Výstava "Liečivé rastliny" v Považskom múzeu / Viktória Urbanová. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 1 (1988), s. 63-64.

rastliny liečivé - výstavy - Považské múzeum Žilina

992

                                                  378.6

URGELA, Jozef

Jubileum lesníckeho vysokého školstva / Jozef Urgela. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 2 (1988), s. 75-76.

školy vysoké lesnícke - vznik - výstavy

993

                                              791.43/45

V.T.

Prvý celoštátny seminár filmu o archeológii v Mikulove / V.T. . In: Múzeum. - Roč. 31, č. 3 (1986), s. 72-73.

filmy o archeológii - seminár celoštátny - Mikulov

994

                                                    069

VALACHOVIČ, Pavol

Výstava slovenských žúp v Bratislave v roku 1927 / Pavol Valachovič. - Fotogr. 5. : lit. 41. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 4 (1987), s. 42-49.

múzejníctvo slovenské - výstavy - dejiny - župy slovenské

995

                                                    069

VALACHOVIČ, Pavol

Bratislava 1848-1918 / Pavol Valachovič. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 43, č. 3 (1998), s. 38-39.

Bratislava - dejiny - výstavy - Mestské múzeum Bratislava - 1848-1918

996

                                              904:061.4

VALACHOVIČ, Pavol

Nedôstojná prezentácia Slovenského národného múzea : (Nostalgia 1999) / Pavol Valachovič. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 1 (2000), s. 36.

Slovenské národné múzeum Bratislava - Nostalgia Expo 1999 Bratislava - kritika

997

                                                 930.85

VALKOVÁ, Jana

Oslavy Ľudovíta Štúra a aktív literárnych muzejníkov v Uhrovci (28.-29.1985) / Jana Valková. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 1 (1986), s. 77.

aktív literárnych muzejníkov - Štúr, Ľudovít - Literárne múzeum Pamätníka slovenskej literatúry - oslavy spomienkové - Uhrovec

998

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 2 (1997), s. 44-45.

múzeá - galérie  - Slovensko - činnosť výstavná

999                                               373.3

VANĚKOVÁ, Daniela

Elementárne školstvo od Márie Terézie po koniec I. ČSR / Daniela Vaněková. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 3 (13.11.2003), s. 37-38.

školy elementárne - Slovensko - výstavy - Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava

1000

                                                741/744

VARGOVÁ, Lýdia

Výstava modrotlače / Lýdia Vargová. - Obr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 1 (1993), s. 37.

modrotlač - storočie 19.-20. - výstavy - Podunajské múzeum Komárno - informácie

1001

                                                     75

VIZDAL, Jaroslav

Výstava obrazov k storočnici T.J. Moussona v Zemplínskom múzeu v Michalovciach / Jaroslav Vizdal. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 2 (1988), s. 56-59.

Mousson, Teodor Jozef - (maliar slovenský) - výstavy - Zemplínske múzeum Michalovce

1002

                                                     37

VONTORČÍK, Jozef

Deti a žiaci v múzeu / Jozef Vontorčík. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 3 (2000), s. 31.

činnosť kultúrnovýchovná - Slovenské poľnohospodárske múzeum Nitra

1003

                                                    502

VOZÁROVÁ, Marta

500 rokov od objavenia Ameriky očami prírodovedcov / Marta Vozárová. - Obr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 3 (1993), s. 37.

fauna - flóra - Amerika - výstavy - Slovenské národné múzeum Prírodovedné múzeum Bratislava - informácie

1004

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 00275263. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 42.

múzeá  - galérie  - Slovensko - činnosť výstavná

1005

                                               069

VOZÁROVÁ, Marta

Škola bez učiteľa v SNM - Prírodovednom múzeu v Bratislave / Marta Vozárová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 4 (14.11.2003), s. 39.

Slovenské národné múzeum Prírodovedné múzeum Bratislava - podujatia vzdelávacie

1006

                                           93/99:930.85

VOZÁROVÁ, Marta

Výstava a seminár v Pezinku venovaný 150. výročiu narodenia Jozefa Ľudovíta Holubyho / Marta Vozárová. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 3 (1986), s. 65-66.

Holuby, Jozef Ľudovít (1836-1923) - výstavy - seminár - Pezinok (Slovensko)

1007

                                             943.76-051

VOZÁROVÁ, Marta

Jubileum Dr. Karola Brančíka / Marta Vozárová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 4 (1992), s. 52-53.

Brančík, Karol (lekár a prírodovedec slovenský, 1842-1915) - život a dielo - semináre - Trenčín

1008

                                                     58

VOZÁROVÁ, Marta

Vzťah Samuela Kupčoka a Andreja Kmeťa vo svetle ich korešpondencie / Marta Vozárová. - Lit. 19. : obr. 4. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 10-14.

Kupčok, Samuel -(botanik a národovec slovenský 1850-1914) - Kmeť, Andrej - (botanik a národovec slovenský 1841-1908) - korešpondencia súkromná - analýzy

1009

                                                    069

VOZÁROVÁ, Marta

Seminár múzeá a ochrana prírody / Marta Vozárová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 1 (1996), s. 22-23.

múzeá  - príroda - ochrana - semináre - Liptovský Mikuláš

1010

                                                     50

VOZÁROVÁ, Marta

Výstavy v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave v roku 1990 / Marta Vozárová. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 2 (1991), s. 56-57.

zbierky múzejné prírodovedné - výstavy - Slovenské národné múzeum Prírodovedné múzeum Bratislava

1011

                                             943.76-051

VOZÁROVÁ, Marta

Seminár Andrej Kmeť - zakladateľ slovenského  múzejníctva a popredná osobnosť prírodovedy na Slovensku / Marta Vozárová. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 4 (1991), s. 70.

Kmeť, Andrej - (botanik a národovec slovenský 1841-1908) - život a dielo - semináre - Bratislava

1012

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 3 (13.11.2003), s. 42.

múzeá  - galérie  - Slovensko - činnosť výstavná

1013                                                069

VOZÁROVÁ, Marta

Výstava o Dunaji / Marta Vozárová. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 2 (1996), s. 35-36.

Dunaj - flóra - fauna - geológia - remeslá - archeológia - výstavy - Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum Bratislava

1014

                                                     75

VRANOVÁ, Ľubica

O výstave Jozefa Šturdíka v Slovenskej národnej galérii / Ľubica Vranová. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 2 (1986), s. 45-46.

Šturdík, Jozef - Slovenská národná galéria Bratislava - výstavy

1015

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 4 (1995), s. 41.

múzeá  - galérie  - činnosť výstavná - Slovensko

1016                                                902

ZACSKOVÁ, Mária

Pohľad na výstavy a expozičné aktivity Leva Zachara v Slovenskom národnom múzeu v rokoch 1969-1994 : Venované k nedožitým 50tinám PhDr. Leva Zachara / Mária Zacsková. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 41, č. 3 (1996), s.

44-45.

Zachar, Lev - (archeológ a múzejník slovenský 1946-1994) - činnosť výstavná - činnosť expozičná - Slovenské národné múzeum Bratislava

1017

                                                    069

ZELINOVÁ, Hana

Medzinárodný deň múzeí v Martine / Hana Zelinová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 42, č. 3 (13.11.2003), s. 40-41.

Slovenské národné múzeum Etnografické múzeum Martin - Medzinárodný deň múzeí - informácie

1018

                                                    904

ZELINOVÁ, Hana

Fantázia z nití / Hana Zelinová. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 39, č. 3 (1994), s. 36-37.

odev ľudový - doplnky odevné - výstavy - Slovenské národné múzeum Etnografické múzeum Martin - informácie

1019

                                                    069

Z činnosti múzeí a galérií. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 3 (1999), s. 42.

galérie  - Slovensko - činnosť výstavná

1020                                                 75

ZMETÁKOVÁ, Danica

Objavy po výstave Karola Ľudovíta Libaya - Cesty a návraty na Slovensko / Danica Zmetáková. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 45, č. 4 (1999), s. 5-7.

Libay, Karol Ľudovít - (maliar slovenský) - výstavy - život a dielo - profily - Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica

1021

                                                     37

ZUBEREC, Vladimír

Výstava "Orbis sensualium pictus Jana Amosa Komenského" na bratislavskom hrade / Vladimír Zuberec. - Fotogr. 3. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 3 (1992), s. 34-35.

Komenský, Ján Amos -(pedagóg český 1592-1670) - výstavy - Slovenské národné múzeum Historické múzeum Bratislava - Orbis sensualium pictus

1022

                                                355/359

ZUBEREC, Vladimír

Výstava o ľudových milíciách na Bratislavskom hrade / Vladimír Zuberec. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 3 (1988), s. 62-63.

milície ľudové - výstavy - Bratislavský hrad - otvorenie

1023

                                                  339.1

ZUBEREC, Vladimír

Výstava Tradície obchodu na Slovensku v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave / Vladimír Zuberec. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 4 (1987), s. 57-58.

obchod - dejiny - výstavy -  Slovenské národné múzeum Bratislava

1024

                                              904:061.4

ZUSKINOVÁ, Iveta

Nostalgia Expo : Prvý veľtrh kultúrneho dedičstva / Iveta Zuskinová. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 46, č. 1 (2000), s. 35-36.

dedičstvo kultúrne - veľtrhy - Nostalgia Expo 1999 Bratislava - podujatia

1025

                                                      069

ZUSKINOVÁ, Iveta

Výstavná činnosť Národopisného múzea Liptova v Liptovskom Hrádku v roku 1986 / Iveta Zuskinová. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 2 (1987), s. 72-74.

 - činnosť výstavná - Národopisné múzeum Liptova Liptovský Mikuláš

1026

                                                    069

ZUSKINOVÁ, Iveta

Výstavná činnosť národopisného múzea Liptova v Liptovskom Hrádku v roku 1985 / Iveta Zuskinová. - Obr. 2. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 2 (1986), s. 55-56.

Národopisné múzeum, Liptovský Hrádok - Liptovský Hrádok (Slovensko) - Liptov - činnosť výstavná

1027

                                                    069

ZUSKINOVÁ, Iveta

Z výstavnej činnosti Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku v roku 1987 / Iveta Zuskinová. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 4 (1988), s. 52.

Národopisné múzeum Liptova Liptovský Hrádok - činnosť výstavná

1028

                                                 82:929

ŽIARAN, Ivan

Výstava Zo štúrovských tradícií na strednom Považí / Ivan Žiaran. - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 43.

tradície štúrovské - Považie stredné - výstavy - Trenčianske múzeum Trenčín

1029

                                                     07

ŽIARAN, Ivan

Výstava starých tlačí v Trenčianskom múzeu v Trenčíne / Ivan Žiaran. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 33, č. 1 (1988), s. 67-69.

tlače staré - výstavy - Trenčianske múzeum Trenčín - hodnotenie

1030

                                                  027.1

ŽIBRITOVÁ, Gabriela

Bibliotheca Corviniana-výstava z Knižnice Mateja Korvína v Budapešti / Gabriela Žibritová. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 4 (1990), s. 59-60.

Bibliotheca Corviniana - výstavy - rukopisy - Štátna Széchényiho knižnica Budapešť

1031

                                                    904

ŽILINČÍK, Ivan

Výstava "Čaro dreva a pary" / Ivan Žilinčík. In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 4 (1993), s. 40.

pamiatky technické - výstavy - Oravské múzeum Dolný Kubín

1032

                                                    902

ŽILINČÍK, Ivan

Koscelisko - výstava o najvýznamnejšej archeologickej lokalite na Kysuciach / Ivan Žilinčík. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 3 (1992), s. 38-39.

Koscelisko - výstavy - Kysucké múzeum Čadca

1033

                                                  061.6

ŽILINČÍK, Ivan

Rečou dokumentov - výstava k 70. výročiu vzniku Miestneho odboru Matice slovenskej v Čadci / Ivan Žilinčík. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 3 (1991), s. 52-53.

Matica slovenská - Miestny odbor Matice slovenskej Čadca - výstavy - výročie 70.

1034

                                                    904

ŽILINČÍK, Ivan

Výstava "Pečate miest a obcí na Kysuciach" v Kysuckom múzeu / Ivan Žilinčík. - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 4 (1992), s. 44-45.

pečate - storočie 17.-19. - výstavy - Kysucké múzeum Čadca - mestá - obce

1035

                                                    904

(er)

Správa o jednej výstave / (er) . - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 2 (1992), s. 36-37.

plynárenstvo - storočie 19.-20. - Slovensko - výstavy 

1036

                                                    069

(mr)

Z činnosti múzeí a galérií / (mr) . In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 38, č. 1 (1993), s. 42.

múzeá  - galérie  - Slovensko - činnosť výstavná

1037

                                                    069

(vm)

III. školsko-múzejná konferencia v Bratislave / (vm) . In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 55.

múzeá školské - Slovensko - konferencia - Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava

1038

                                                    069

(vm)

III. školsko-múzejná konferencia v Bratislave / (vm) . In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 55.

múzeá školské - Slovensko - konferencia - Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava

1039

                                                    069

- mr -

Z výstavnej činnosti / - mr - . In: Múzeum. - Roč. 32, č. 3 (1987), s. 75-76.

výstavy - múzeá - Slovensko - galérie

1040

                                                    904

- Ži -

Technické pamiatky na Slovensku / - Ži - . - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 32, č. 4 (1987), s. 72-73.

pamiatky technické - Slovensko - Kysucké múzeum Čadca - výstavy

1041

                                                    069

-ag-

Celoslovenský seminár "Múzeum a škola" / -ag- . In: Múzeum. - Roč. 31, č. 1 (1986), s. 77-78.

múzeá  - galérie  - činnosť kultúrnovýchovná - školy - Slovenská socialistická republika - seminár celoslovenský - Bratislava

1042

                                                    069

-cv-

Z výstavnej činnosti / -cv- . In: Múzeum. - Roč. 31, č. 4 (1986), s. 73-74.

výstavy - činnosť

1043

                                                    069

-cv-

Z výstavnej činnosti / -cv- . In: Múzeum. - Roč. 32, č. 1 (1987), s. 64-65.

výstavy – činnosť

1044

                                                  639.1

-čm-

Poľovnícka výstava trochu inak / -čm- . In: Múzeum. - Roč. 35, č. 4 (1990), s. 61-63.

poľovníctvo - výstavy - Múzeum Antol - dejiny

1045

                                                    069

-gre-

Stretnutie múzejníkov Stredoslovenského kraja k MDM v Kremnici / -gre- . In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 77-78.

Múzeum mincí a medailí  Kremnica - Medzinárodný deň múzeí - priebeh

1046

                                                 943.76

-ky-

Výstava "Dobrý deň, pán majster..." / -ky- . - Fotogr. 3. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 57-58.

výstavy - remeslá - Slovensko severozápadné - dejiny - Považské múzeum Žilina

1047

                                               78.091.4

-la-

Sovietska komorná tvorba v Hudobnej sieni Bratislavského hradu / -la- . In: Múzeum. - Roč. 33, č. 2 (1988), s. 79-80.

hudba - tvorba hudobná komorná - koncerty - Hudobná sieň Bratislavského hradu

1048

                                                  796.9

-let-

Výstava Cestami ľadovej stopy / -let- . - Fotogr. 2. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 2 (1992), s. 33-34.

krasokorčuľovanie - Slovensko - výstavy - Múzeum telesnej kultúry v Slovenskej republike - Mestské múzeum Bratislava

1049

                                                    904

-mk-

Kolo-kolo mlynské v Kysuckom múzeu / -mk- . - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 1 (1989), s. 68-69.

pamiatky technické - mlyny obilné - Kysuce - výstavy

1050

                                                     39

-mk-

Výstava "Metamorfózy kovu" v Kysuckom múzeu / -mk- . - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 31, č. 4 (1986), s. 62-63.

kováčstvo ľudové  - Kysuce - výstavy - Kysucké múzeum Čadca

1051

                                                    069

-mr-

Z výstavnej činnosti / -mr- . In: Múzeum. - Roč. 37, č. 3 (1992), s. 43-44.

múzeá  - galérie  - činnosť výstavná

1052

                                                    069

-mr-

Z výstavnej činnosti / -mr- . In: Múzeum. - Roč. 34, č. 3 (1989), s. 65-66.

múzeá  - galérie  - činnosť výstavná

1053

                                             943.76-051

-mr-

Andrej Kmeť (1841-1908) / -mr- . - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 4 (1991), s. 67.

Kmeť, Andrej - (botanik a národovec slovenský 1841-1908) - výročie narodenia 150. - oslavy celonárodné - Martin - reportáž

1054

                                                    069

-mr-

Z výstavnej činnosti / -mr- . In: Múzeum. - Roč. 35, č. 3 (1990), s. 77-78.

múzeá  - galérie   - činnosť výstavná

1055

                                                    069

-mr-

Z výstavnej činnosti / -mr- . In: Múzeum. - Roč. 36, č. 4 (1991), s. 66.

múzeá  - galérie  -činnosť výstavná

1056

                                                    069

-mr-

Z výstavnej činnosti / -mr- . In: Múzeum. - Roč. 32, č. 4 (1987), s. 80-82.

múzeá -  galérie -  činnosť výstavná

1057

                                                    069

-mr-

Z výstavnej činnosti / -mr- . In: Múzeum. - Roč. 35, č. 4 (1990), s. 69-70.

múzeá  - galérie - činnosť výstavná

1058

                                                    069

-mr-

Z výstavnej činnosti / -mr- . In: Múzeum. - Roč. 33, č. 2 (1988), s. 74.

múzeá - galérie - činnosť výstavná

1059

                                                    069

-mr-

Z výstavnej činnosti / -mr- . In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 48-49.

múzeá - galérie  - činnosť výstavná

1060

                                                    069

-mr-

Z výstavnej činnosti / -mr- . In: Múzeum. - Roč. 36, č. 3 (1991), s. 57-58.

múzeá - galérie - činnosť výstavná

1061

                                                    069

-mr-

Z výstavnej činnosti / -mr- . In: Múzeum. - Roč. 34, č. 1 (1989), s. 74.

múzeá - galérie  -činnosť  výstavná

1062

                                                    069

-mr-

Z výstavnej činnosti / -mr- . In: Múzeum. - Roč. 35, č. 1 (1990), s. 68-69.

múzeá nové - galérie regionálne - Slovensko - činnosť výstavná

1063

                                                    069

-mr-

Z výstavnej činnosti / -mr- . In: Múzeum. - Roč. 37, č. 2 (1992), s. 38.

múzeá - galérie - činnosť výstavná

1064

                                                    069

-mr-

Z výstavnej činnosti / -mr- . In: Múzeum. - Roč. 37, č. 4 (1992), s. 47.

múzeá - galérie - činnosť výstavná

1065

                                                    069

-mr-

Z výstavnej činnosti / -mr- . In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 74-75.

múzeá - galérie - činnosť výstavná

1066

                                                    069

-mr-

Z výstavnej činnosti   / -mr- . In: Múzeum. - Roč. 32, č. 2 (1987), s. 75-76.

múzeá  - galérie  - činnosť výstavná

1067

                                                    069

-mr-

Z výstavnej činnosti / -mr- . In: Múzeum. - Roč. 34, č. 2 (1989), s. 68-69.

múzeá  - galérie – činnosť  výstavná

1068

                                                    069

-mr-

Z výstavnej činnosti / -mr- . In: Múzeum. - Roč. 33, č. 1 (1988), s. 85-86.

múzeá - galérie - činnosť výstavná

1069

                                                    069

-mr-

Z výstavnej činnosti / -mr- . In: Múzeum. - Roč. 36, č. 2 (1991), s. 62.

múzeá - galérie - činnosť výstavná

1070

                                                 943.76

-mt-

Z historických fondov Turčianskeho múzea / -mt- . In: Múzeum. - ISSN 0027-5263. - Roč. 40, č. 3 (1995), s. 40.

Turiec - dejiny - výstavy - Turčianske múzeum Andreja Kmeťa Martin

1071

                                                     75

-ně-

české maliarstvo XX. storočia I. - generácia 90.rokov / -ně- . - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 59.

maliarstvo české - storočie 20. - zbierky múzeí umelecké - Národná galéria Praha - výstavy - Východoslovenská galéria Košice

1072

                                                     77

-ně-

Osem východoslovenských fotografov / -ně- . In: Múzeum. - Roč. 34, č. 3 (1989), s. 58.

fotografia umelecká - fotografia dokumentárna - storočie 20. - Slovensko východné - Východoslovenská galéria Košice

1073

                                                     74

-ně-

Výstava Eckerdtových  kresieb v Košiciach / -ně- . - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 35, č. 1 (1990), s. 66.

Eckerdt, Alexander - (maliar a grafik slovenský 1932- - kresby - výstavy - Východoslovenská galéria Košice

1074

                                                     77

-ně-

Eugéne Atget vo Východoslovenskej galérii / -ně- . - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 34, č. 4 (1989), s. 67.

Atget, Eugéne - (fotograf francúzsky 1857-1927) - tvorba umelecká - výstavy - Východoslovenská galéria Košice

1075

                                                     76

-ně-

Grafika v Košiciach 1918-1938 / -ně- . - Fotogr. 1. In: Múzeum. - Roč. 36, č. 2 (1991), s. 59-60.

grafika užitková - 1918-1938 - výstavy - Východoslovenská galéria Košice

1076

                                                    736

-RŠ-

Výstava pečate a znaky obcí Senického okresu / -RŠ- . In: Múzeum. - Roč. 34, č. 2 (1989)

pečate - znaky obcí - výstavy - Záhorské múzeum Skalica

1077

                                             943.76-051

-zv-

Výstava Milan Rastislav Štefánik - vedec, zberateľ, politik / -zv- . - Fotogr. 3. : lit. 3. In: Múzeum. - Roč. 37, č. 1 (1992), s. 37-38.

Štefánik, Milan Rastislav - (politik a astronóm slovenský 1880-1919) - činnosť vedecká - činnosť zberateľská - činnosť politická - výstavy - Slovenské národné múzeum Bratislava - Slovenská národná galéria Bratislava