__________________________________________________

 

Knižnica Slovenského národného múzea je ústrednou knižnicou siete múzeí agalérií SR. Patrí do siete špecializovaných knižníc v knižničnom systéme SR. Riadi sa Zákonom č. 183 z 12.mája 2000 o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. O štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z.z. o Matici slovenskej, Knižničným a výpožičným poriadkom, Knihovníckym kódexom a štandardami vydanými IFLA, vládnymi uzneseniami týkajúcimi sa knihovníctva a Občianskym zákonníkom. Knižnica je členom profesných knihovníckych združení SAK aSSK, členom Konzorcia Kis3g a členom 6. pracovných skupín Konzorcia, kde zastupuje knižnice múzeí  SR navonok.

Priestory knižnice

 

 

Otváracie hodiny:


Utorok 09:00-15:00 hod.

Štvrtok 09:00-15:00 hod.

 

V dňoch od 27.06. - 12.07.2024 bude knižnica z technických príčin zatvorená.

Za pochopenie ďakujeme.

 

 

 
Múzeum navštevujem:
 
Máme hostí: 2 pripojení

RSS správy - Infolib

Banner