Knižničné a výpožičné služby PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Piatok, 21 November 2008 22:18

Bezplatné služby


Výpožičné služby

Môže využívať každý dospelý občan, ktorý sa zaregistruje ako používateľ.
Knižnica poskytuje absenčné (mimo knižnicu) a prezenčné ( v knižnici) výpožičky.

Používateľom, ktorí nie sú zamestnancami Slovenského národného múzea sa dokumenty požičiavajú výhradne prezenčne (v knižnici do študovne).

Konzultačné a bibliograficko-informačné služby
Informácie o knižničnom fonde a ďalších službách knižnice.

Skenovacie služby
Zasielanie skenov článkov z periodík, statí zo zborníkov alebo častí dokumentov nachádzajúcich sa vo fonde knižnice prostredníctvom elektronickej pošty. Maximálne 5 strán.

Internet

Rezervovanie dokumentov

 

Platené služby


Medziknižničná výpožičná služba a medzinárodná medziknižničná služba
V prípade, že používateľ má záujem o dokument, ktorý sa nenachádza vo fonde knižnice, môže mu tento knižnica zabezpečiť prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) z vyššie organizovanej knižnice na základe písomnej objednávky používateľa.

Reprografické služby
Zhotovovanie xerokópií registrovaným používateľom knižnice z periodík, zborníkov  alebo častí dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch knižnice.
Uvedené služby poskytuje knižnice v súlade s ustanoveniami § 24 Autorského zákona č. 383/97 Z.z.

Rešeršné služby
Spracúvanie a sprostredkovanie rešerší

Aktualizované Pondelok, 24 August 2009 12:21
 

RSS správy - Infolib