KIS MaSK PDF Tlač Email
Napísal užívateľ Administrator   
Nedeľa, 23 November 2008 16:11

Určenie:


- pre malé a stredné knižnice, ktoré nemajú trvalý prístup na internet
- bol vyvinutý za účelom katalogizácie spojený s výpožičným procesom
- pracuje na báze WINISISu
- doporučený operačný systém WINDOWS XP
- pracuje v jednopoužívateľskej verzii ako aj v sieťovej verzii
- komunikačný formát štand. ISO 2709
- štruktúra záznamu MARC21

Vylepšenia KIS MaSKu - Upgrade 2006

V programe su upravené a pridané predovšetkým tieto veci:

 1. navigácia s vysvetlivkami pri katalogizácii a výpožičkách v stavovom (spodnom) riadku  formulárov
 2.  podrobnejšie štatistiky výpožičného systému
 3.  podklady pre štatistiky knižničného fondu (žánrová)
 4.  viac vyhľadávacích kritérií
 5.  pridané polia pre evidenciu revíznych údajov a vyraďovania
 6. upravené výstupné formáty (aj terminológia)
 7. podrobnejšie nové manuály sú umiestnené aj v menu winisisu ako pomôcka

 Systém sa skladá z niekoľkých databáz, ktoré sú vzájomne prepojené podľa funkcií:

 • databáza SNK
 • databáza výpožičiek
 •  databáza - lokálny katalóg

   pomocné databázy:

 • databáza autorít
 • databáza MDT
 • databázy rôznych kódov napr. rolí autorov, jazykov atď.

 

Od 1. 12. 2008

 Slovenská národná knižnica bude ponúkať rozšírený modul Knižnično-informačného systému pre malé a stredné knižnice ( KIS MaSK) o web katalóg:
- správa užívateľského konta (aktuálny výpožičný stav, upozornenie na nedodržanie doby vrátenia, história výpožičiek, štatistiky sledovaných ukazovateľov)
- Medziknižničná výpožičná služba
- Rezervácia dokumentov cez web

 

RSS správy - Infolib